وبلاگ آموزشي زراعتکار        *بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد .        *افراد ضعیف الاراده همیشه منتظر معجزات و وقایع خارق العاده هستند، افراد قوی الاراده ، خود خالق معجزات و وقایع خارق العاده هستند         * انسان برای پيروزی آفريده شده است، او را ميتوان نابود کرد ولی نميتوان شکست داد.         * *آنکه می‌خواهد روزی پريدن آموزد، نخست می‌بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند.        *اندیشیدن آسان است و عمل کردن دشوار. اما مشکل ترین کارها عمل کردن به چیز هایی است که می اندیشیم        . مدیریت علم هنر آموخته هاست مدیریت هنر است، هنر آموختن هر آن چه سال ها با سعي و تلاش اندوخته است.         سكوت حصاري است دور حكمت        * بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد.        *سخاوت آن نیست که آنچه را من بیش از تو به آن نیاز دارم به من ببخشی ، بلکه آن است که به من ببخشی ، آنچه بیش از من به آن احتیاج داری         *افراد ضعیف الاراده همیشه منتظر معجزات و وقایع خارق العاده هستند، افراد قوی الاراده ، خود خالق معجزات و وقایع خارق العاده هستند        *آنکه می‌خواهد روزی پريدن آموزد، نخست می‌بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند.         ** انسان برای پيروزی آفريده شده است، او را ميتوان نابود کرد ولی نميتوان شکست داد..       

html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > آموزشی - آیین نامه های اجرایی ،آموزشی و امتحانات مدارس


وبلاگ آموزشی زراعتکار 
ارزشيابي چيست و چند نوع است؟

 

 

« واژه ي ارزشيابي به معناي يافتن ارزش هاست. يافتن آن چه نه در زمان محدود ، بلكه در فرايند آموزش و تلاش براي يادگيري و آموختن حاصل مي شود. »


ادامه مطلب

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

برنامه ارزشیابی نوبت اول سال تحصيلي88-87 مدرسه راهنمايي بیدک

 

باسمه تعالي

سازمان آموزش وپرورش خراسان شمالي

اداره آموزش وپرورش شهرستان بجنورد

پسرانه بیدک        مدرسه راهنمايي:

برنامه ارزشیابی نوبت اول سال تحصيلي88-87

 

 

 

ملاحظات

موارد ارزشیابی

تاریخ

ایام هفته

 

 

شروع امتحانات

 

صبح

 

پایه اول ساعت

8 الی 10  .5

 

پایه دوم و سوم  ساعت

10الی 12

 

عصر

 

پایه اول ساعت

1الی 3.5

 

پایه دوم و سوم  ساعت

3الی 5

 

 

لطفا قوانین مربوط به امتحانات رعایت شود.

 

موفق باشید .

اجتماعی

21/10/87

شنبه

 

نگارش

22/10/87

1شنبه

 

تاریخ

23/10/87

شنبه2

 

 

24/10/87

شنبه3

 

زبان انگلیسی

25/10/87

شنبه4

 

دینی

26/10/87

شنبه5

 

ریاضی

28/10/87

شنبه

 

حرفه

29/10/87

1شنبه

 

جغرافی

 

30/10/87

شنبه2

 

عربی

1/11/87

شنبه3

 

قرآن

2/11/87

شنبه4

 

املائ فارسی

3/11/87

5شنبه

 

علوم تجربی

5/11/87

شنبه

 

دفاعی

6/11/87

1شنبه

 

           

 

زراعتکار-مدیر بیدک 

دی ماه87           

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی
آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی -1

 

آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی

 

مصوبه هفتصد و پنجاهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 26/4/1386

 

ماده (1) : تعاریف

ارزشيابي تحصيلي و تربيتي: ارزشیابی تحصیلی و تربیتی بخش جدايي ناپذير فرآيند ياددهي يادگيري است که داوري و قضاوت در مورد آموخته ها و تغيير رفتار دانش آموز در جهت نيل به هدفهاي آموزشي و پرورشي بر اساس آن صورت مي پذيرد.

ارزشيابي تشخيصي: ارزشيابي تشخيصي به منظور آگاهي از ميزان آمادگي دانش آموز جهت شروع مناسب تدريس مطالب جديد توسط معلم انجام مي گيرد.

ارزشيابي تكويني : مجموعه اقدامات و فعاليت‌هايي است كه به صورت مستمر توسط معلم و دانش‌آموز و ساير ارزيابي کنندگان به منظور بهبود فرايند ياددهي ـ يادگيري، در طول هر نوبت          به عمل مي‌آيد كه شامل انجام تكاليف درسي، آزمون‌هاي عملكردي، فعاليت‌هاي مرتبط با درس خارج ازكلاس به صورت فردي يا گروهي (فعاليت‌هاي پژوهشي و ...) ارزشيابي‌هاي باز و مشاهدات تدريجي رفتار و خودارزيابي و نظر اولياء دانش آموز مي‌باشد.

ارزشيابي باز : به آن نوع ارزشيابي اطلاق مي‌شود كه دانش‌آموزان بتوانند هنگام آزمون از كتاب درسي و ساير منابع مرتبط ديگر به صورت گروهي يا فردي نيز استفاده نمايند. بديهي است كه در ارزشيابي باز سؤالات بايد جنبة تفسيري، تحليلي، تركيبي و استنباطی داشته باشد.

خودارزيابي : ايجاد فرصت و شرايطي توسط معلم است تا دانش‌آموزان بتوانند درباره ميزان يادگيري خود به قضاوت و ارزيابي بپردازند.

آزمون عملكردي : آزموني است كه توسط معلم صورت مي‌گيرد و ناظر بر مشاهده و عمل دانش‌آموزان در انجام تكاليف محوله يا داوطلبانه است.

ارزشيابي گروهي (مشاركتي) : نوعي ارزشيابي است كه در فرايند اجرايي آن، دانش‌آموزان صرفاً موضوع ارزشيابي نيستند بلكه بطور فعال و به صورت گروهي در امر ارزشيابي شركت و با هم همكاري مي‌كنند.

ارزشيابي پاياني : عبارت از ارزشيابي‌هايي است که در پايان هر یک از نوبت‌هاي مذکور در ماده 3 به عمل می آید.

 

ماده (2) : اهداف

در دوره راهنمايي تحصيلي، ارزشيابي دانش‌آموزان مبتني بر اصول حاكم بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با تأكيد بر اهداف زير انجام مي‌گردد :

1-2- جمع آوري و توليد اطلاعات براي اصلاح برنامه ها و روشهاي آموزشي

2-2ـ حصول اطمينان از تحقق يادگيري در دانش‌آموزان براي ارتقاي آنان به پايه يا دوره تحصيلي بالاتر

3-2- اصلاح و بهبود فرايند ياددهي ـ يادگيري

4-2ـ ايجاد مهارت خودارزيابي به صورت فردي و گروهي در دانش‌اموزان

5-2ـ تشخيص و پرورش استعدادها،علايق و خلاقيت دانش‌آموزان به منظور راهنمايي آنان در فعاليت‌هاي حال و آينده

6-2ـ ايجاد التزام به رشد همه جانبه دانش آموزان و رعايت اصل تفاوت‌هاي فردي در فرايند ياددهي ـ يادگيري

7-2ـ اميد آفريني و تقويت اعتماد به نفس در دانش‌آموزان 

 

ماده (3) :

 ارزشيابي تحصيلي و تربيتي دانش آموزان در نوبت هاي زير انجام مي شود:

الف) ارزشيابي نوبت اول (لغايت پايان دي ماه)

ب) ارزشيابي نوبت دوم (لغايت پايان خردادماه)

ج) ارزشيابي ويژه دانش‌آموزاني كه در در درس يا دروسي در خرداد ماه تجديد شده‌اند و در کلاسهاي جبراني تابستاني شرکت مي کنند (لغايت نيمه اول مرداد ماه)

د ) ارزشيابي ويژه دانش‌آموزاني كه در خرداد يا مرداد ماه قبول نشده‌اند (لغايت 20 شهريورماه)

ﻫ ) ارزشيابي ويژه دانش‌آموزاني كه در نوبت مرداد يا شهريور ماه شرايط قبولي پايه سوم را احراز نمي‌كنند (لغايت 20 دي‌ماه)

و) ارزشیابی از غایبین موجه که حداکثر دو هفته پس از اعلام نتایج ارزشیابی های خرداد و شهریور انجام می شود.

 تبصره 1 - در  ايام  ارزشيابي  پاياني  نوبت اول ، كلاس‌هاي درس داير خواهد بود. ولي  مدارس مي توانند با اخد مجوز از کميسيون خاص اداره آموزش و پرورش منطقه/ ناحيه/ شهرستان حداکثر به ميزان دو هفته متوالي کلاس درس را در نوبت اول تعطيل نمايند. در اين صورت مدير مدرسه موظف است مراتب را به صورت مکتوب به اولياي دانش آموزان اطلاع دهد. در ايام برگزاري ارزشيابي نوبت دوم كلاس‌هاي درس دایر نمی باشد.

تبصره 2- در مناطق گرمسيري، ارزشيابي نوبت اول و دوم به تشخيص کميسيون خاص منطقه حداکثر دو هفته زودتر برگزار خواهد شد.

تبصره 3- مدرسه  مي تواند  با  اخذ  مجوز کميسيون خاص  اداره  آموزش  و پرورش محل از  دانش آموزي که به ضرورت به اتفاق والدين خود به خارج از کشور عزيمت خواهد کرد، حداکثر يکماه قبل از شروع ارزشيابي پاياني، ارزشيابي به عمل آورد.

 

ماده (4)  :

نوع ارزشيابي پایانی هر درس به شرح جدول پيوست مي‌باشد.

 

ماده (5) :

نمره ارزشيابي هر درس بر مبناي 20 خواهد بود که سهم نمره ارزشیابی تکوینی و پایانی هر یک می باشد لکن متناسب با ماهيت هر درس، سهم نمره تکويني قابل افزایش خواهد بود که  در راهنماي برنامه درسي مصوب شورای عالی آموزش و پرورش مشخص می گردد.ضمناً چنانچه در هر يک از نوبت هاي ارزشيابي، نمره دانش آموزي پس از محاسبه ميانگين نمره ارزشيابي تکويني و پاياني به صورت اعشاري بود، معلم مربوط مي تواند با توجه به وضعيت درسي دانش آموز در کلاس به هر نحو که صلاح  مي داند نمره وي را سر راست کند.

تبصره‌1- نمره ارزشیابی‌هردرس‌ درنوبت‌اول‌بااحتساب‌ ضريب‌يك‌ودرنوبت‌دوم‌بااحتساب‌ضريب دو‌ در كارنامه‌ درج‌ مي‌گردد.

تبصره 2-  معلم موظف است حداكثر تا پنج روز قبل از برگزاري ارزشيابي پایانی هر نوبت           نمره ي ارزشيابي تكويني را به دفتر مدرسه تحويل دهد. در ضمن معلمان بايدنتايج ارزشيابي‌هاي به عمل آمده در مورد هر دانش‌آموز را در صورت مرخصي يا انتقال از طريق مدير مدرسه به معلم جديد تحويل دهند.

تبصره 3- با توجه به نقش اولياي دانش آموزان درفعاليت هاي خارج از مدرسه، معلمان مي توانند حداکثر تا یک نمره ارزشيابي تکويني هردرس رادر هر نوبت به نظر اولياي دانش آموزان اختصاص دهند.

تبصره 4- در ارزشيابي هاي پس ازنوبت دوم نمره هر درس به شرح زيرمحاسبه مي گردد:

 نمره پایانی دروس تجدیدی (یا غایبین موجه) به علاوه نمره تکوینی نوبت دوم تقسیم بر عدد2

تبصره 5-  دانش‌آموزي كه به علت غيبت موجه (ثبت‌نام بدون حضور در كلاس با مجوز كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش، بيماري و نظاير آن) در طول سال تحصيلي فاقد نمره ارزشيابي تكويني است وليكن در ارزشيابي پاياني داراي نمره است، نمره ارزشيابي پاياني هر نوبت وي جايگزين نمره ارزشيابي تكويني همان نوبت مي‌گردد.

تبصره 6- نمره ارزشيابي تكويني دانش‌آموزي كه قبل از برگزاري ارزشيابي پاياني با رعايت مقررات از مدرسه‌اي به مدرسه ديگر منتقل شود، توسط معلم مدرسه مقصد بر اساس ارزشيابي‌هاي وي و ارزشيابي‌هاي معلم مدرسه قبل (در صورت وجود) تعيين مي‌شود.

تبصره 7-  مدير مدرسه موظف است در طول هر نوبت حداقل يك بار (حدود يك ماه قبل از ارزشيابي پاياني) دانش‌آموز و ولي وي را از وضعيت تحصيلي دانش آموز در هر درس مطلع نمايد.

تبصره 8- نمره ارزشيابي دانش‌آموزان در هر درس و در هر نوبت به وسيله معلم در ليست نمره‌ها ثبت و امضا مي‌شود و حداكثر 10 روز بعد از خاتمه ارزشيابي هر نوبت تسليم دفتر مدرسه مي‌گردد.

 

ماده (6) :

ارزشيابي پایانی پایه های اول و دوم و نوبت اول پایه سوم داخلي است و توسط مدرسه برگزار مي‌شود. ارزشیابی پایانی نوبت دوم و تجدیدی پایه سوم راهنمایی به صورت هماهنگ با سوالات واحد و برنامه معین که توسط سازمان آموزش و پرورش استانها طرح و در مدرسه برگزار             می شود.

تبصره1 - معاونت آموزش‌ وپرورش‌ عمومی می تواند در هر يك از پايه‌هاي تحصيلي دوره راهنمايي، سؤالات ارزشيابي پاياني نوبت دوم يک يا دو ماده درسي را طرح كرده و با اطلاع قبلي به استانها ارسال نمايد.

تبصره2- طراحی سوال موضوع تبصره 1 این مادّه برای مراکز آموزشی تابعه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور حسب مورد به سازمان ذی ربط واگذار می شود.

تبصره 3- ارزشیابی غايبين موجه دروس هماهنگ (تبصره 1 ) به صورت داخلي و توسط مدرسه برگزار مي شود.

 

ماده (7):

ارزشیابی‌ پاياني‌ نوبت‌ اول‌ از مطالب‌ تدريس‌ شده‌ همان‌ نوبت‌ و ارزشیابی‌ پاياني‌ نوبت‌ دوم‌ و پس از آن ازتمام‌ محتواي‌ كتاب‌ درسي‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد.

تبصره - در مراکز آموزشی تابعه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان محتوای جزوات تکمیلی نیز در طراحی سوال لحاظ می شود.

 

ماده (8) :

براي دارندگان نقص عضو مؤثر در ارزشيابي كتبي، شفاهي و عملي، مدير مدرسه با اطلاع اداره آموزش و پرورش متبوع، تسهيلاتي متناسب با نقص عضو فراهم مي‌نمايد. این گونه افراد در صورت لزوم از ارزشيابي دروس عملي كه از نظر جسمي قادر به انجام نمي‌باشند معاف مي‌شوند. در چنين صورتي اگر درس يا دروس مذكور دو نوع ارزشيابي (کتبي/ شفاهي ـ عملي) داشته باشد، براي ارزشيابي کتبي يا شفاهي نمره 20 منظور مي‌شود و اگر ارزشيابي درس صرفاً عملي باشد نمره‌اي منظور نخواهد شد، در اين حالت صورت جلسه‌اي به امضاي مدير و دو نفر از معلمان تنظيم و تسهيلات فراهم شده مستند به اين ماده در آن درج می شود. علاوه بر آن لازم است موضوع در ستون ملاحظات دفتر ثبت ارزشيابي و كارنامه تحصيلي اين قبيل دانش‌آموزان در این خصوص توضیح داده شود.

تبصره 1- ارزشيابي عملي درس تربيت بدني براي دانش آموز موضوع اين ماده بايد متناسب با توانايي جسمي وي توسط معلم مربوط انجام شود. شيوه نامه مربوط توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- دانش آموز استثنایی( نا بینا، جسمی – حرکتی ) و دانش‌آموزي که در زمان برگزاري ارزشيابي و يا قبل از آن دچار سانحه‌اي شود به نحوي كه قادر به نوشتن نباشد، مي‌توانند از منشي مناسبي كه از طرف مدير مدرسه تعيين مي‌شود استفاده نمايند.

تبصره 3-  چنانچه دانش‌آموزي به دليل بيماري خاص قادر به حضور در جلسه ارزشيابي‌پایانی نباشد با درخواست ولي و ارايه گواهي پزشك و با نظر مدير، يکي از معلمان در خارج از مدرسه از وي ارزشيابي به عمل مي‌آورد.

تبصره 4- با توجه به شرايط خاص جسماني دانش آموز، مدرسه مي تواند با تاييد شوراي مدرسه، اقدام به برگزاري ارزشيابي دروس خاص به صورت چند گزينه اي ، املاء صحيح و غلط ، تخصیص وقت اضافي، متناسب سازی سوالات برای دانش آموزان استثنایی، جايگزين کردن نمره بخش کتبي به جاي شفاهي يا بالعکس براي وي نمايد.

تبصره 5- دانش آموزان استثنایی که به علت اختلال تکلمی شدید قادر به خواندن نیستند( به استثنای دانش آموزان ناشنوا)، از ارزشیابی درس قرائت فارسی معاف می باشند.

تبصره 6- دانش آموزانی که دارای اختلال جسمی- حرکتی، نابینایی و یا ناشنوایی هستند، از آموزش و ارزشیابی درس آموزش دفاعی معاف می باشند.

 

ماده (9) :

ارزشيابي تعليمات ديني دانش‌آموزان اقليت‌هاي ديني مذكور در قانون اساسي برابر شيوه‌نامه‌هاي وزارت آموزش و پرورش انجام و نمره آن در دفاتر ثبت ارزشيابي و كارنامه آنان قيد مي‌شود. دانش آموزان مذکور از شرکت در ارزشیابی درس قرآن معاف هستند و در کارنامه آنان براي اين درس نمره اي منظور نخواهد شد.

تبصره- در صورت تمايل دانش‌آموز به شركت در ارزشيابي تعليمات ديني اسلامي منعي براي شركت وي نخواهد بود.

 

ماده (10):

ارزشيابي از رفتار دانش آموز در هر نوبت بر اساس ميزان رعايت مقررات از سوي او، توسط مدير و با نظرخواهي از معاون ، مربي تربيتي، اولياي دانش آموزان و بر اساس گزارشهای واصله از معلمان و ساير کارکنان مدرسه انجام مي شود. گزارش وضعيت انضباط به صورت کيفي بوده و شامل يکي از موارد "عالی" ،  " بسیار خوب" ،  "خوب" و"نياز به راهنمایی و تلاش بيشتر"        مي باشد.

تبصره 1-  نحوه و سهم هريک از عوامل مذکور در تعيين نمره انضباط را شوراي مدرسه تعيين  مي کند.

تبصره 2-  در مواردي که وضعيت انضباطي دانش آموز حاکي از " نياز به راهنمایی و تلاش بيشتر" است، موارد به ولي وي گزارش مي شود.

تبصره 3-  وضعيت انضباط در محاسبه معدل ارزشيابي منظور نمي شود ولي در کارنامه تحصيلي و دفتر ثبت ارزشيابي درج مي گردد.

تبصره 4- براي شركت‌كنندگان در ارزشيابي ورودي(تعیین پایه)، داوطلبان آزاد، طرح جامع ، دانش‌آموزاني كه از جهش تحصيلي استفاده مي‌كنند و دانش آموزاني که در شرايط سني بالاتر از سن متعارف خود قرار دارند و در شهريور ماه به صورت يک نوبتي در ارزشيابي پايه بالاتر شرکت می کنند، نمره انضباط منظور نمي‌گردد.

 

ماده (11) :

چنانچه معلم مربوط ظرف 5 روز پس از انجام هر ارزشيابي پاياني، به هر علتي اوراق ارزشيابي را تصحيح نكند، مدير مدرسه ضمن گزارش موضوع به اداره آموزش و پرورش متبوع بايد به تشخيص خود، اوراق ارزشيابي را جهت تصحيح در اختيار يكي از معلمان واجد شرايط قرار دهد.

 

ماده (12) :

مهلت اعتراض به نمرات ارزشيابي پاياني، حداكثر 5 روز پس از اعلام نتيجه آن نوبت خواهد بود. مدير مدرسه موظف است اوراق ارزشيابي معترضان را جهت تجديد نظر در اختيار معلم مربوط و يا به تشخيص خود در اختيار معلم مربوط و يك نفر ديگر از معلمان همان درس قرار دهد. در صورت اعتراض مجدد و يا اختلاف نظر،‌نظر معلم سوم از همان درس تعيين‌كننده و لازم‌الاجرا است.

تبصره- نمرات ارزشيابي تکويني و نمرات دروس شفاهي و عملي قابل اعتراض نیستند و نمره اعلام شده قطعي است.

 

 

ماده (13) :

دانش‌ آموزي‌ در خردادماه‌  قبول‌ شناخته‌ مي‌شود كه‌ داراي‌ شرايط زير باشد:

الف‌)  معدل‌ كل‌ وي‌ كمتر از ده‌ نباشد .

ب‌ ) نمره‌ارزشیابی‌ نوبت‌ دوم‌ او در هيچ‌ يك‌ از مواد درسي‌ بدون‌ ضريب‌ كمتر از ده‌ نباشد.

 ج‌ )  نمره‌ ساليانه‌ وي‌ در هيچ‌ يك‌ از مواد درسي‌ كمتر از 30 نباشد.

تبصره ‌1- نمره‌ ساليانه‌ هردرس‌ حاصل‌ جمع‌ نمره‌ نوبت‌ اول‌ و دو برابر نمره‌ نوبت‌ دوم‌ خواهد بود.

تبصره‌ 2- معدل‌ كل‌ دانش‌آموز عبارت‌ است‌ از مجموع‌ نمره‌ ساليانه‌ همه‌ دروس‌ (به‌ جز ‌انضباط) تقسيم‌ بر سه‌ برابر تعداد مواد درسي‌ آن‌ پايه.‌

تبصره 3- در مدارس راهنمایی وابسته به سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، دانش آموزی حق ادامه تحصیل در این مدارس را خواهد داشت که دارای شرایط زیر باشد:

الف) معدل کل وی در خردادماه کمتر از 14 نباشد.

ب) نمره ارزشیابی نوبت دوم وی در هیچ یک از مواد درسی بدون ضریب کمتر از 12 نباشد.

ج) نمره سالیانه وی در هیچیک از مواد درسی کمتر از36 نباشد.

 

ماده (14) :

هر گاه معدل کل دانش آموزی در خرداد یا شهریور ماه در پایه های اول، دوم و سوم راهنمایی حداقل ده(10) باشد ولی در یک درس نمره کمتر از ده و یا معدل کل وی حداقل دوازده(12) باشد ولی در دو درس نمره کمتر از ده کسب کند، قبول شناخته می شود.

تبصره 1- دانش آموز در طول دوره راهنمایی می تواند در هر درس دو بار از مفاد این ماده استفاده کند. استفاده برای بار دوم از این ماده در هر درس، منوط به کسب حداقل نمره 5 می باشد.

تبصره 2- استفاده‌ دانش‌ آموز ازمفاداين‌ ماده‌ درخرداد ماه‌ به‌ شرط احراز بند ج‌ ماده‌ 13 و درخواست کتبی ولی دانش آموز بلامانع‌است‌.

تبصره 3 - استفاده از مفاد اين ماده در دفتر ثبت ارزشيابي و کارنامه تحصيلي، درج مي شود.

تبصره 4- مديران مدارس موظفند با همکاری اولیا و برنامه ريزي لازم، زمينه جبران ضعف درسي اين قبيل دانش آموزان را فراهم آورند.

تبصره 5- در مدارس راهنمایی وابسته به سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ، پس از برگزاری ارزشیابی نوبت دوم یا شهریور ماه ، دانش آموزی که معدل کل وی حداقل 15 باشد در یک درس و یا معدل کل وی حداقل 17 باشد در 2 درس  نمره بین 10 تا 12 داشته باشد می تواند در این مدارس ادامه تحصیل دهد.

 

ماده (15) :

دانش‌ آموزي‌ كه‌ نمره‌ ارزشیابی‌ نوبت‌ دوم‌ يا نمره‌ ساليانه‌ وي‌ در درس‌ يا دروسي‌ به‌ حدنصاب‌ قبولي‌ نرسيده‌ باشد تجديد شناخته‌ مي‌شود و بايد در نوبت تجدیدی‌ در ارزشیابی‌ آن‌درس‌ يادروس‌ شركت‌ كند. نمرات‌ نوبت تجدیدی در ستون‌ تجديدي‌ باضريب‌ دودرج‌ مي‌گردد وبه‌ جاي‌ نمره‌ خرداد ماه‌ همان‌ درس‌ يادروس‌ درمعدل‌ كل‌ محاسبه‌ و درصورت‌احراز شرايط مندرج‌ در بندهاي‌ الف‌ وب‌ ماده‌ 13 و یا ماده 14 قبول‌ شناخته‌ مي‌شود

 

ماده (16) :

ارزشيابي تجديدي هر دانش‌آموز در همان شهرستان يا منطقه آموزشي برگزار مي‌شود  كه ارزشيابي نوبت دوم را گذرانيده است؛ در صورتي كه  دانش آموز به دليل موجه  نتواند در ارزشيابي تجديدي مدرسه مربوط شركت نمايد با اخذ گواهي عكس دار (حاوي مشخصات و مواد تجديدي) از مدرسه مربوط و با معرفي اداره آموزش و پرورش مقصد مي‌تواند در ارزشيابي تجديدي يكي از مدارس شركت نمايد. نمره‌هاي تجديدي چنين دانش‌آموزي از طريق اداره آموزش و پرورش مقصد، به اداره آموزش و پرورش مبداء جهت ابلاغ به مدرسه‌اي كه دانش‌آموز قبلاً تحصيل مي‌كرده است ارسال مي‌گردد تا مدرسه مذكور با توجه به نمره‌هاي ديگر وي و رعايت ساير مقررات اعلام نتيجه ‌نمايد.

 

ماده (17) :

چنانچه‌ دانش‌ آموزي‌ در ارزشیابی‌ پاياني‌ نوبت‌ اول‌ يادوم‌ درسي‌  غيبت‌ غيرموجه‌ داشته‌باشد،نمره‌ پاياني‌ آن‌ درس‌ صفرمحسوب‌ مي‌شود ونمره‌ وي‌ درآن‌ درس‌ از ميانگين‌ نمره‌ ارزشيابي تکوینی آن‌ نوبت‌ ونمره‌ صفرتعيين‌ خواهدشد.

تبصره‌ - در دروسی که ارزشیابی آنها به صورت (کتبی، شفاهی یا عملی) صورت می پذیرد، نمره دانش آموز به صورت زیر محاسبه می شود:

نمره تکوینی آن نوبت به علاوه نمره صفر بخشی که غایب بوده به علاوه نمره پایانی بخشی که حاضر بوده تقسیم بر عدد3

 

ماده (18) :

دانش‌آموزي كه به علت غيبت موجه در نوبت اول يا دوم يا هر دو نوبت در يك يا چند و يا تمام مواد درسي نمره ارزشيابي نداشته باشد، نمرات ارزشيابي نوبت بعدي و يا ارزشيابي مرداد يا شهريورماه وي براي نوبت اول يا دوم منظور مي‌گردد و برابر شرايط مواد 13 و 14  اعلام نتيجه مي‌شود.

 

ماده (19) :

اگر دانش‌آموزي با عذر موجه در ارزشيابي هيچ يك از مواد درسي نوبت دوم و شهريورماه شركت نكند، صرفنظر از اينكه در نوبت اول نمره داشته يا نداشته باشد، آن سال تحصيلي براي وي وقفه تحصيلي محسوب مي‌گردد.

ماده (20) :

چنانچه دانش‌آموزي بدون عذر موجه در فاصله زماني بعد از ثبت‌نام و قبل از برگزاري ارزشيابي نوبت اول مدرسه را ترك كند هر چند كه نمره ارزشيابي تكويني داشته باشد آن سال تحصيلي براي وي ترك تحصيل تلقي شده و كارنامه مردودي صادر نمي‌گردد. اگر دانش‌آموزي بعد از برگزاري ارزشيابي نوبت اول بدون عذر موجه مدرسه را ترك كند و در هيچ يك از ارزشيابي مواد درسي نوبت دوم و شهريورماه شركت نکند آن سال تحصيلي براي وي كارنامه مردودي صادر مي‌گردد.

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی -2

 

ماده (21) :

از دانش‌آموزي كه در ارزشيابي نوبت دوم و يا شهريورماه در يك يا چند ماده درسي غيبت موجه داشته باشد با پيشنهاد مدير مدرسه و موافقت شوراي مدرسه تا دو هفته پس از پايان آن نوبت، ارزشيابي به عمل می آید.

 

ماده (22) :

غايبین موجه داوطلب آزاد در ارزشيابي نوبت دوم و شهريورماه مي‌توانند در صورت موافقت كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش محل، تا دو هفته پس از پايان ايام ارزشيابي، در ارزشيابي درس يا دروس مربوط شركت كنند.

 

ماده (23) :

از دانش‌آموزان تجديدي كه در كلاس‌هاي جبراني تابستاني شركت مي‌نمايند، بلافاصله پس از اتمام دوره با رعايت ساير مقررات مربوط ارزشيابي به عمل مي‌آيد. نمره قبولي اينگونه دانش‌آموزان در ستون شهريور ماه درج خواهد شد.

تبصره - دانش‌آموزاني كه در اين ارزشيابي در درس يا دروسي نمره قبولي كسب ننمايند اجازه دارند مجدداً در نوبت بعدي ارزشيابي آن درس يا دروس شركت كنند.

 

ماده (24):

دانش آموزاني که ارزشيابي آنان به علل مختلف از قبيل حوادث غيرمترقبه یا بلاياي طبيعي برگزار نشده و يا اوراق ارزشيابي آنان مفقود يا معدوم گرديده است مي توانند با تاييد کميسيون خاص اداره آموزش و پرورش منطقه در اولين فرصت و حداکثر تا يکماه پس از پايان ايام ارزشيابي در ارزشيابي مجدد شرکت نمايند.

 

ماده (25):

دانش آموزاني که به دلايل موجه از قبيل شرکت در المپيادها و دوره هاي آموزشي مربوط، مسابقات علمي، فرهنگي، ورزشي و نظاير آن و با تشخيص کميسيون خاص اداره آموزش و پرورش موفق به شرکت در ارزشيابي مربوط نمي شوند، مي توانند علاوه بر استفاده از ماده 21 در نوبت ارزشيابي بعدي شرکت کنند. قبولي آنان به عنوان قبولي در ارزشيابي نوبت قبل محسوب خواهد شد.

 

ماده (26):

کليه کساني که يکي از بستگان درجه اول آنها در طول سال تحصيلي شهيد، اسير يا مفقود مي گردد و همچنين دانش آموزاني که يکي از بستگان درجه اول آنها در فاصله يک ماه قبل از آغاز ارزشيابي نوبت دوم يا شهريور ماه فوت مي شود، در آن نوبت ارزشيابي مردود نخواهند شد. اين قبيل افراد مي توانند علاوه بر نوبت هاي ارزشيابي مذکور در يک نوبت ارزشيابي ديگر همراه با غایبین موجه شرکت کنند.

 

ماده (27):

نمره ارزشيابي نوبت‌هاي اول، دوم و تجديدي و وضعيت  انضباط حداكثر يك ماه پس از خاتمه ارزشيابي در دفتر ثبت ارزشيابي مدرسه و كارنامه تحصيلي دانش‌آموزان در ستون‌هاي جداگانه به صورت رايانه‌اي ثبت مي‌شود.

تبصره - كارنامه دانش‌آموزان و دفتر ثبت ارزشيابي مدرسه حداكثر يك ماه پس از اعلام نتيجه قطعي ارزشيابي به امضاي مدير و مسئول ثبت نمرات مي‌رسد و با مهر مدرسه مهر مي‌گردد.

 

ماده (28):

قبول شدگان ساعي و برجسته پايه اول راهنمايي تحصيلي با رعايت شرايط زير و تقاضاي کتبي ولي خود مي توانند در ارزشيابي شهريور ماه پايه دوم راهنمايي شرکت نمايند ودر صورت موفقيت به صورت جهشي به پايه سوم راهنمايي ارتقاء يابند:

الف) معدل کل پايه اول آنان حداقل 18 و نمره نوبت دوم آنان در هر درس حداقل 15 باشد.

ب) در ارزشيابي شهريور ماه پايه دوم در هيچ يک از مواد درسي نمره کمتر از 16 کسب ننمايد.

تبصره 1- نمرات قبول شدگان ارزشيابي جهشي در ستون شهريور ماه دفتر ثبت ارزشيابي و کارنامه تحصيلي ثبت، و با ذکر استناد به مفاد اين ماده مهر و امضا مي شود.

تبصره 2-  شرایط جهش در مدارس راهنمایی تحصیلی وابسته به سازمان  ملی  پرورش استعداهای درخشان به شرح ذیل می باشد:

الف) معدل کل دانش آموز حداقل 19 بوده و در ارزشیابی نوبت دوم در هیچ یک از مواد درسی نمره کمتر از 18 نداشته باشد.

ب) در ارزشیابی مربوط به جهش تحصیلی که در شهریور ماه برگزار می شود، در هیچ یک از مواد درسی نمره کمتر از 17 کسب ننماید.

 

ماده (29):

افراد مشروحه زیر با رعايت حداقل سن متعارف که براي پايه هاي اول تا سوم دوره راهنمايي تحصيلي به ترتيب 11، 12 و 13 سال تمام مي باشد، مي توانند با درخواست کتبي و تأييد مراجع مربوط و معرفي اداره آموزش و پرورش منطقه/ ناحيه/ شهرستان در ارزشيابي ورودی(تعيين پايه تحصيلي) - که از کليه درسهاي مربوط به آن پايه به عمل مي آيد- در اولين نوبت رسمي ارزشيابي،همراه باساير دانش آموزان شرکت کنند و در صورت قبولي در کليه درسهاي هر پايه مدرک قبولي براي آنان صادر مي شود و با رعايت شرايط مجاز به ادامه تحصيل خواهند بود:

1- افرادي که قسمتي از تحصيلات خود را در مدارس خارجي گذرانيده اند و مدرک تحصيلي آنان قابل ارزشيابي در کميسيون ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي نمي باشد و يا هيچگونه مدرک تحصيلي که ميزان تحصيلات خارجي آنها را مشخص کند نداشته باشند.

2- افرادي که به دليل عدم دسترسي به مدرسه يا بيماري نتوانسته اند به موقع وارد مدرسه شوند.

3-  دانش آموزاني که بخشي از مدارک تحصيلي آنان در اثر حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ، آتش سوزي و .... از بين رفته و هيچگونه سابقه اي از مدارک آنان وجود نداشته باشد.

4-افرادي که در ادامه تحصيل آنان فاصله ايجاد شده است مشروط بر آنکه داراي مدرک پنجم ابتدايي باشند.

تبصره 1- ارزشيابي ورودی (تعيين پايه) در دوره راهنمايي تحصيلي طبق مفاد اين آيين‌نامه به صورت يك نوبتي است وموادارزشيابي و شرايط قبولي آنان مانند داوطلبان آزاد خواهد بود. در صورت مردودي ، مدرسه مي‌تواند از وي درپايه پايين‌تر ارزشيابي به عمل آورد.

تبصره 2- نمرات ارزشيابي ورودی (تعيين پايه) قبول‌شدگان در ستون ملاحظات دفتر ارزشيابي آن سال و كارنامه تحصيلي آنان ثبت مي‌شود. شماره معرفي‌نامه با اشاره به ماده 29  اين آيين‌نامه در ستون ملاحظات درج و توسط مدير مدرسه امضاء و مهر مي شود.

تبصره 3- چنانچه مدارک تحصيلي خارجي دانش آموزي جهت ارزشيابي ناقص باشد و تا پايان ارزشيابي خرداد ماه پايه تحصيلي قطعي دانش آموز توسط کميسيون ارزشيابي مدارک خارجي مشخص نشود، ارزشيابي خرداد و شهريور وي به عنوان ارزشيابي ورودی (تعيين پايه) محسوب خواهد شد و چنانچه دانش آموز در ارزشيابي شهريور ماه قبول نشود مي تواند جهت تعيين پايه در ارزشيابي دروس پايه پايين تر به صورت يک نوبتي شرکت کند.

تبصره 4- در مورد دانش آموزان استثنایی، به حداقل سن متعارف در هر پایه تحصیلی در این ماده 2 سال اضافه  می شود.

 

ماده (30):

دانش آموزاني که به دلايل مختلف از قبيل عدم دسترسي به مدرسه، تکرار پايه و وقفه تحصيلي در شرايط سني بالاتر از سن متعارف پايه تحصيلي خود قرار دارند، مي توانند در صورت قبولي در ارزشيابي خرداد ماه با حداقل معدل (14)، در شهريور ماه همان سال تحصيلي در ارزشيابي پايه بالاتر در مدرسه قبلي يا مدرسه جديدي که براي ادامه تحصيل ثبت نام کرده اند، به صورت يک نوبتي شرکت کنند و در صورت احراز شرايط قبولي به پايه بعدي ارتقاء يابند.

تبصره: کارنامه و دفتر ارزشيابي تحصيلي براي شرکت کنندگان در ارزشيابي موضوع اين ماده به صورت يک نوبتي تنظيم مي گردد.

 

ماده (31):

دانش آموزاني که تا پايان شهريور ماه  شرايط قبولي پايه  سوم  راهنمايي  تحصيلي را احراز        نمي کنند، مي توانند در ارزشيابي نوبت دي ماه سال تحصيلي بعد به صورت داوطلب آزاد در ارزشيابي دنباله دروس خود شرکت کنند و در صورت کسب شرايط قبولي، گواهينامه پايان تحصيلات دوره راهنمايي تحصيلي را دريافت نمايند.

تبصره 1- اين مصوبه شامل آن دسته از دانش آموزان مدارس روزانه که تا پايان شهريور ماه داراي حداقل 16سال تمام مي باشند و همچنين دانش آموزان مدارس بزرگسالان، داوطلبان آزاد، بزرگسالان شرکت کننده در ارزشيابي جامع و دارندگان کارنامه مردودي سال سوم راهنمايي در سالهاي قبل مي شود.

تبصره 2- افرادي که در ارزشيابي دي ماه شرايط قبولي پايه سوم راهنمايي تحصيلي را کسب     مي کنند به شرط دارا بودن ساير شرايط، مي توانند از نيمسال دوم در دبيرستانهاي بزرگسالان ثبت نام کرده و ادامه تحصيل دهند.

تبصره 3- سئوالات ارزشيابي اين گونه دانش آموزان از تمام محتواي کتاب هاي درسي مربوط طرح خواهد شد.

ماده (32) :

ارزشيابي داوطلبان آزاد دوره راهنمايي تحصيلي با رعايت بندهاي زير برگزار مي‌شود :

الف) مواد و تبصره‌هايي از اين آيين‌نامه كه ناظر بر تحصيلات ضمن سال تحصيلي دانش‌آموزان است، شامل داوطلبان آزاد نخواهد بود.

ب) براي داوطلبان آزاد نمره ارزشيابي تكويني منظور نمي‌شود.

ج) داوطلبان آزاد از ارزشيابي انضباط ودروس ورزش و پرورشي معاف اند و براي آنان در این دروس نمره‌اي منظور نمي‌شود.

د) داوطلبان آزاد از گذراندن بخش عملي درس آمادگي دفاعي معاف بوده و نمره بخش نظري به عنوان نمره اين درس منظور خواهد شد.­­

ﻫ) داوطلبان آزاد و دانش‌آموزان مدارس بزرگسال پايه اول راهنمايي تحصيلي كه واجد شرايط مندرج در ماده 28 اين آيين‌نامه مي‌باشند مي‌توانند شهريورماه در ارزشيابي جهشي شركت کنند و در صورت احراز شرايط مندرج در ماده مذكور به پايه سوم راهنمايي ارتقاء يابند.

 

ماده (33) :ارزشيابي جامع

دارندگان مدرك قبولي پايه پنجم ابتدايي مشروط بر آنكه حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند، می توانند در زمان برگزاري ارزشيابي نوبت دوم يا شهريور ماه پايه سوم راهنمايي تحصيلي به صورت داوطلب آزاد در ارزشيابي جامع شركت كنند و در صورت موفقيت كارنامه قبولي پايه سوم راهنمايي تحصيلي را دريافت نمايند.

تبصره1- مبناي محاسبه سن، اول مهرماه هر سال تحصيلي خواهد بود.

تبصره 2- سؤالات دروس تعليمات ديني،اجتماعي،تاريخ وجغرافيا درارزشيابي جامع ازكتاب‌هاي هر سه پايه دوره راهنمايي تحصيلي به نسبت 5 نمره ازپايه اول،5 نمره ازپايه دوم و10 نمره ازپايه سوم طرح مي‌شود.سؤالات سايردروس همانندسؤالات دانش‌آموزان پايه سوم راهنمايي تحصيلي خواهد بود.

تبصره 3- نتيجه ارزشيابي جامع، مطابق مقررات مربوط به داوطلبان آزاد و مفاد اين آيين‌نامه اعلام خواهد شد.

 

ماده (34) :

 به‌ قبول‌ شدگان‌‌‌ پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌ علاوه‌ بر كارنامه‌ ، گواهينامه‌ پايان‌تحصيلات‌ دوره‌ سه‌ ساله‌ راهنمايي‌ تحصيلي‌ نيز اعطاء مي‌شود.

 

ماده (35) :

دفتر ثبت ارزشيابي تحصيلي و تربيتي مدرسه بايد حداكثر يک ماه پس از آخرين ارزشيابي در آن سال پلمپ شده و توسط فردي كه از سوي اداره آموزش و پرورش مأمور مي‌شود بررسي، مسدود، مهر و امضاء گردد.

 

ماده (36):

ارزشيابي دانش آموزان دوره عمومي بزرگسالان و مدارس ايراني خارج از کشور طبق مفاد اين      آيين نامه انجام مي گيرد.

تبصره- درس آموزش دفاعي از جدول مواد درسي مدارس ايراني خارج از کشور و درس ورزش از جدول مواد درسي دوره راهنمايي تحصيلي بزرگسالان( شبانه ) حذف مي شود.

 

ماده (37) :

اوراق ارزشيابي هاي پاياني نوبت دوم و تجدیدی حداكثر به مدت شش ماه بعد از پايان سال تحصيلي نگهداري و سپس برابر مقررات امحاء مي‌شود، ولي دفاتر ثبت ارزشيابي مدرسه به طور دائم نگهداري مي‌شود. كارنامه تحصيلي دانش‌آموز نيز تا مدتي كه برابر مقررات تحويل ولي وي نشده است بايد در مدرسه حفظ گردد.

 

ماده (38):

با متخلفان در ارزشيابي، طبق آيين نامه رسيدگي به تخلفات امتحانی مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش رفتار مي شود.

 

ماده (39) :

نظارت بر برگزاري ارزشيابي‌هاي پیشرفت تحصیلی دوره راهنمایی تحصیلی داخل و خارج كشور  برعهده  معاونت  آموزش و پرورش  عمومي  و با همکاری  معاونت توسعه  مشارکتهای مردمی  می باشد.

تبصره – نظارت بر ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی دوره راهنمایی مراکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور( حسب مورد) به عهده سازمان مربوط خواهد بود.

 

ماده(40) :

با تصویب این آیین نامه مقررات مغایر لغو می شود.

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نوع ارزشيابي پاياني هر درس در دوره راهنمايي تحصيلي

 

نوع ارزشيابي پاياني هر درس در دوره راهنمايي تحصيلي

رديف

نام درس

نوع ارزشيابي

ملاحظات

1

قرآن

كتبي - شفاهي

10 نمره كتبي - 10 نمره شفاهي

2

تعليمات ديني

كتبي

 

3

عربي

كتبي - شفاهي

15 نمره كتبي - 5 نمره شفاهي

4

تعليمات اجتماعي

كتبي

 

5

تاريخ

كتبي

 

6

جغرافيا

كتبي

 

7

قرائت فارسي (خواندن و درك مطالب و دستور زبان فارسي)

شفاهي

 

8

املاء فارسي

كتبي

 

9

انشاء فارسي

كتبي

 

10

قرائت و مكالمه زبان خارجي

شفاهي

 

11

دستور، درك مطلب، املاء و جمله‌نويسي زبان خارجي

كتبي

 

12

رياضيات

كتبي

 

13

علوم تجربي

كتبي - عملي

15 نمره كتبي ـ 5 نمره عملي

14

شناخت حرفه‌و فن

كتبي - عملي

8 نمره كتبي - 12 نمره عملي

15

هنر

عملي

 

16

ورزش

عملي - شفاهي

 

17

آموزش آمادگي دفاعي

كتبي

 

18

پرورشي

كتبي - نظري و عملي

5 نمره كتبي - 15 نمره نظري و عملي و حضور فعال دانش آموز

19

انضباط

-

 


1 - ارزشیابی درس پرورشی برابر رای ششصد و چهل و سومین جلسه شورای عالی مورخ 2/10/78 انجام می شود.

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

تغيير نوع امتحان آموزش آمادگي دفاعي دوره راهنمايي تحصيلي

 

 

تغيير نوع امتحان آموزش آمادگي دفاعي دوره راهنمايي تحصيلي
شماره بخشنامه : 68/1500/220                 تاریخ بخشنامه : 31/04/87

شوراي عالي آموزش و پرورش مقرر مي دارد نوع امتحان آموزش آمادگي دفاعي دوره راهنمايي تحصيلي از كتبي به كتبي _ عملي با اختصاص 12 نمره به بخش كتبي و 8 نمره به بخش عملي تغيير يابد موضوع : تغيير نوع امتحان آموزش آمادگي دفاعي دوره راهنمايي تحصيلي در هفتصد و شصت و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 21/12/68 به تصويب رسيد . توجه : اين مصوبه براي سال تحصيلي 88-87 قابليت اجرايي دارد .

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

متن آئین نامه جدید دوره راهنمایی تحصیلی

 

 

متن آئین نامه جدید دوره راهنمایی تحصیلی

 

لطفا کلیک کنید

 

 


ادامه مطلب

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

آیین نامه های اجرایی ،آموزشی و امتحانات مدارس

 

 

آیین نامه های اجرایی ،آموزشی و امتحانات مدارس

 

·         ارزشیابی در آموزش و پرورش

·         طراحی فعالیت های آموزشی۱

·         طراحی فعالیتهای آموزشی ۲

·         طراحی فعالیتهای آموزشی ۳

·         طراحی فعالیتهای آموزشی ۴

·         آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی

·       آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی۱

·         آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی ۲

·         آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی  ۳

 

 

منبع                                               

http://www.edujavanrood.blogsky.com                            

 

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

تغییرنام کتب علوم اجتماعی راهنمایی و ابتدایی به مطالعات اجتماعی با ذکر عناوین و موضوعات

 

تغییرنام کتب علوم اجتماعی راهنمایی به مطالعات اجتماعی

 

عناوین و موضوعات کتاب جدید مطالعات اجتماعی ابتدایی

 

 

عناوین و موضوعات کتاب جدید مطالعات اجتماعی راهنمایی

 

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

آئين نامه امتحانات دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي
انجمن‌ اولياء و مربيان‌ :

 

 انجمن‌ اولياء و مربيان‌ :

ماده‌-14 به‌ منظور تقويت‌ همكاري‌ و مشاركت‌ اولياي‌ دانش‌آموزان‌ براي‌ كمك‌ به‌ ارتقاي‌ كيفيت‌فعاليتهاي‌ آموزشي‌ و پرورشي‌ و گسترش‌ ارتباط دوكانون‌ مقدس‌ خانه‌ و مدرسه‌،انجمن‌ اوليا ومربيان‌ تشكيل‌مي‌شود.تركيب‌ اعضا و وظايف‌ انجمن‌ اوليا و مربيان‌ مدارس‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
الف‌ - تركيب‌ اعضا:
-1 مدير مدرسه‌.
-2 يكي‌ از معاونين‌ به‌ انتخاب‌ مدير.
-3 نماينده‌ شوراي‌ معلمان‌.
-4 معاون‌پرورشي‌يايكي‌ازمربيان‌امورتربيتي‌ودر صورت‌ نبودن‌مربي‌،يكي‌ازمعلمان‌ آگاه‌به‌مسائل‌تربيتي‌ به‌ انتخاب‌ مدير.
-5 منتخبين‌ اولياي‌ دانش‌آموزان‌.
تبصره‌-1 تعداد اولياي‌ دانش‌آموزان‌ و نحوه‌ انتخاب‌ آنان‌ جهت‌ عضويت‌ در انجمن‌ و چگونگي‌ وزمان‌ تشكيل‌ جلسات‌ برابر آيين‌ نامه‌ انجمن‌ مركزي‌ اوليا و مربيان‌ خواهد بود.
تبصره‌2 - درصورت‌ لزوم‌ مدير مدرسه‌ مي‌تواند از نماينده‌ شوراي‌ دانش‌آموزان‌ و برحسب‌ مورداز افراد ذيربط و صاحب‌نظر براي‌ شركت‌ در جلسات‌ انجمن‌ دعوت‌ كند.
ب‌ - شرح‌ وظايف‌:
-1 تأمين‌ مشاركت‌ فكري‌، فرهنگي‌،عاطفي‌ و آموزشي‌ اوليا و تقويت‌ هماهنگي‌ و همسويي‌ تربيتي‌و آموزشي‌ خانه‌ و مدرسه‌ -2 برنامه‌ريزي‌ و تشكيل‌ جلسات‌ عمومي‌ اولياي‌ دانش‌آموزان‌.
-3 برنامه‌ريزي‌ و تصميم‌گيري‌ جهت‌ تشكيل‌ جلسات‌ آموزش‌ خانواده‌.
-4 همكاري‌ و مشاركت‌ با شوراي‌ معلمان‌ در برگزاري‌ كلاسهاي‌ فوق‌ برنامه‌.
-5 مشاركت‌ در اجراي‌ برنامه‌هاي‌ كارآموزي‌ هنرجويان‌ در هنرستانها .
-6 همكاري‌ و مشاركت‌ با مدير مدرسه‌ در اجراي‌ فعاليتهاي‌ پرورشي‌،برگزاري‌ اردوهاي‌ دانش‌آموزي‌ و بازديد از مراكز علمي‌،آموزشي‌ و فرهنگي‌.
-7 همكاري‌ و مشاركت‌ درباره‌ چگونگي‌ قدرداني‌ از كاركنان‌،اوليا و دانش‌آموزان‌ واعضاي‌شوراهاي‌ مدرسه‌ با رعايت‌ ضوابط و مقررات‌ مربوط.
-8 جلب‌ همكاري‌ اولياي‌ دانش‌آموزان‌ جهت‌ مشاركت‌ و كمك‌ به‌ ارتقاء كيفيت‌ فعاليتهاي‌ مربوط وارائه‌ پيشنهادهاي‌ لازم‌ به‌ مدير مدرسه‌.
-9 تلاش‌ و همكاري‌ براي‌ جلب‌ مشاركت‌ اولياي‌ دانش‌آموزان‌،صاحبان‌ حرف‌،افراد خير وموسسات‌ خيريه‌ در تأمين‌ امكانات‌ مورد نياز و بهبود اداره‌ امور مدرسه‌.
-10 نظارت‌ بر چگونگي‌ اخذ كمكهاي‌ مردمي‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط.
11ـ تشكيل‌ شوراي‌ مالي‌ مدرسه‌ با عضويت‌ مدير مدرسه‌ ،رئيس‌ انجمن‌ و نماينده‌ شوراي‌ معلمان‌در اولين‌ جلسه‌ انجمن‌.
-12 نظارت‌ بر نحوه‌ هزينه‌ وجوه‌ حاصل‌ از كمكهاي‌ مردمي‌ ،خدمات‌ فوق‌برنامه‌،سرانه‌دانش‌آموزان‌ و كمكهاي‌شوراهاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ ازطريق‌ شوراي‌ مالي‌ و مطابقت‌ موارد هزينه‌ بابرنامه‌هاي‌ مصوب‌ شوراي‌ مدرسه‌.
13ـ بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ سرويس‌ رفت‌ و آمد دانش‌آموزان‌.
-14 انتخاب‌ نماينده‌ براي‌ شركت‌ در شوراي‌ مدرسه‌.
15ـ انجام‌اموري‌كه‌براساس‌بخشنامه‌هاي‌انجمن‌مركزي‌اولياو مربيان‌ به‌ عهده‌ انجمن‌ مدرسه‌ محول‌مي‌گردد.
تبصره‌-1 درمدارس‌ بزرگسالان‌ و مدارس‌ كم‌جمعيتي‌ كه‌ برابر آيين‌نامه‌ انجمن‌ مركزي‌ اوليا ومربيان‌، امكان‌تشكيل‌ انجمن‌ نمي‌باشد،وظايف‌ انجمن‌ به‌ مدير مدرسه‌ واگذار مي‌شود.
تبصره‌ -2 مدارس‌ ضميمه‌ ومدارسي‌ كه‌ به‌ صورت‌ مجتمع‌ (ابتدايي‌ ،راهنمايي‌ تحصيلي‌ومتوسطه‌ )توسط يك‌ مدير اداره‌ مي‌شوند مي‌توانند درصورت‌ تمايل‌ مدير، انجمن‌ اولياء ومربيان‌رابه‌ صورت‌ مشترك‌ تشكيل‌ دهند.
-4 شوراي‌ معلمان‌ :
ماده‌ -15 به‌ منظور بحث‌ و تبادل‌ نظر و هماهنگي‌ در امور آموزشي‌، پرورشي‌ و اداري‌ مدرسه‌ وتأمين‌ مشاركت‌ معلمان‌ در حسن‌ جريان‌ آموزشي‌ و پرورشي‌ واداري‌ مدرسه‌، شورايي‌ به‌ نام‌ شوراي‌معلمان‌ با شركت‌ همه‌ معلمان‌ ، مربيان‌ ومشاوران‌ مدرسه‌ تشكيل‌ مي‌گردد.وظايف‌ شوراي‌ معلمان‌به‌ شرح‌ زير است‌:
1ـ نظارت‌ بر همسويي‌برنامه‌ها و روشهاي‌كاري‌ در چار چوب‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌ تحصيلي‌ ومفاد اين‌ آيين‌نامه‌.
2ـ مشاركت‌ مؤثر و كارآمد در تهيه‌ برنامه‌ها و فعاليتهاي‌ آموزشي‌ و پرورشي‌ مدرسه‌ وهمكاري‌در اجراي‌ آن‌ پس‌ از تأييد شوراي‌ مدرسه‌.
-3 بودجه‌بندي‌برنامه‌درسي‌بارعايت‌مقررات‌مربوطوارائه‌آن‌به‌شوراي‌مدرسه‌جهت‌تأييد.
-4 بررسي‌ و تبادل‌ نظر پيرامون‌ چگونگي‌ افزايش‌ اثر بخشي‌ روشهاي‌ تدريس‌ .
-5 چاره‌ انديشي‌ براي‌ تأمين‌ مشاركت‌ فعال‌ دانش‌آموزان‌ در فرايند آموزش‌ وپرورش‌ .
-6 تلاش‌در ارتقاي‌ كيفيت‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ وپرورشي‌ وبررسي‌ علل‌ افت‌ تحصيلي‌ دانش‌آموزان‌ وبرنامه‌ ريزي‌ براي‌ كاهش‌ آن‌ .
-7 مشاركت‌ در تنظيم‌ برنامه‌هاي‌ پرورشي‌،تقويت‌ اعتقادات‌ ديني‌ واخلاقي‌ وآداب‌ اسلامي‌ دردانش‌ آموزان‌ .
-8 بررسي‌ و تبادل‌ نظر به‌ منظور هماهنگ‌ كردن‌ نحوه‌ تشويق‌ وتنبيه‌ دانش‌آموزان‌.
-9 بحث‌ و تبادل‌نظر واتخاذ تدابير مناسب‌ در مورد مسائل‌ آموزشي‌، پرورشي‌ و انضباطي‌دانش‌آموزان‌ و بهبوداداره‌ مدرسه‌.
-10 بحث‌وتبادل‌نظردرباره‌محتواي‌كتابهاي‌درسي‌وانعكاس‌ آن‌ به‌ مسئولين‌ ذيربط از طريق‌مدير مدرسه‌.
-11 تبادل‌ نظر و هماهنگي‌ در مورد نحوه‌ استفاده‌ از وسايل‌ آموزشي‌ ، كمك‌ آموزشي‌وكارگاهي‌ .
-12 ارائه‌ راهكارهاي‌ مناسب‌ براي‌ ترغيب‌ دانش‌آموزان‌ به‌ منظور انجام‌ مطالعات‌ درسي‌ و غيردرسي‌.
-13 ايجاد هماهنگي‌ در ارتباط با نحوه‌ و ميزان‌ تكاليف‌ درسي‌ دانش‌ آموزان‌متناسب‌ با نياز،استعدادهاوعلائق‌ آنان‌ .
-14 همكاري‌،برنامه‌ ريزي‌ و تصميم‌گيري‌ در خصوص‌ چگونگي‌ تشكيل‌ كلاسهاي‌ فوق‌برنامه‌ با مشاركت‌ انجمن‌ اوليا و مربيان‌ و رعايت‌ ضوابط مربوط.
-15 بررسي‌ منابع‌ آموزشي‌ ،كمك‌آموزشي‌ و پرورشي‌ و انتخاب‌ و معرفي‌ كتب‌، نشريات‌،نوارهاي‌ صوتي‌ و تصويري‌ جهت‌ استفاده‌ در مدرسه‌ با رعايت‌ ساير مقررات‌.
16ـ انتخاب‌ نماينده‌ يانمايندگان‌ شوراي‌ معلمان‌ براي‌ شركت‌ در شوراي‌ مدرسه‌ و انجمن‌ اولياومربيان‌ دراولين‌جلسه‌ شوراي‌ معلمان‌.
-17 تعيين‌ پايه‌ تحصيلي‌ دانش‌ آموزان‌ مشمول‌ ماده‌ 43 اين‌ آيين‌نامه‌ وارائه‌ پيشنهاد به‌شوراي‌مدرسه‌.
ماده‌ 16ـ رياست‌ شوراي‌ معلمان‌ به‌ عهده‌ مدير و در غياب‌ مدير برعهده‌ نايب‌ رئيس‌ است‌ كه‌توسطشوراي‌معلمان‌تعيين‌مي‌شود.مديرمدرسه‌مسئول‌تعيين‌دستورجلسات‌واجراي‌تصميماتي‌است‌كه‌اتخاذمي‌شود.
تبصره‌-1 مدير مدرسه‌ مي‌تواند در صورت‌ لزوم‌ از متخصصين‌ تعليم‌ و تربيت‌، معلمان‌بازنشسته‌، كارشناسان‌ و مسئولين‌ آموزش‌ و پرورش‌ و اولياي‌ دانش‌ آموزان‌ جهت‌ شركت‌ درشوراي‌ معلمان‌ و تبادل‌ نظر در زمينه‌هاي‌ مربوط دعوت‌ كند.
تبصره‌2 ـ دبير شوراي‌ معلمان‌ در اولين‌ جلسه‌ توسط اعضاي‌ شورا تعيين‌ مي‌شود و موظف‌ است‌خلاصه‌اي‌ از مذاكرات‌ يا تصميمات‌ متخذه‌ هر جلسه‌ را ثبت‌ نموده‌ و به‌ امضاي‌ اعضاي‌ شورابرساند.
تبصره‌ -3 شوراي‌ معلمان‌ مي‌ تواندبه‌ منظور انجام‌ بهتر وظايف‌ خودنسبت‌ به‌ تشكيل‌ گروههاي‌درسي‌ وآموزشي‌ اقدام‌ نمايد.
ماده‌ -17 مديران‌ مدارس‌ موظفند اولين‌ جلسه‌ شوراي‌ معلمان‌ راحتي‌ الامكان‌ قبل‌ از بازگشايي‌مدارس‌ وحداكثرتاده‌ روز پس‌ از آن‌ تشكيل‌دهند.جلسات‌ شوراي‌ معلمان‌ حداقل‌ هر ماه‌ يك‌ بارتشكيل‌ مي‌شود.

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

شوراي‌ مدرسه‌:

 

شوراي‌ مدرسه‌:

ماده‌ -10 در راستاي‌ سياست‌ مدرسه‌ محوري‌ و تفويض‌ اختيارات‌ به‌ مدارس‌ وبه‌ منظور توسعه‌مشاركت‌، همكاري‌ و استفاده‌ از تجارب‌ معلمان‌ ،مربيان‌ و اولياي‌ دانش‌ آموزان‌ در اداره‌مدرسه‌،بهبود فرايند تصميم‌گيري‌ ،ارتقاي‌ كيفي‌ فعاليتهاي‌ آموزشي‌ وپرورشي‌ واداري‌ ،تدوين‌برنامه‌هاي‌سالانه‌ مدرسه‌ وهماهنگي‌ امور ونظارت‌ بر فعاليتهاي‌ مربوط،در هر يك‌ از مدارس‌شورايي‌ به‌نام‌ شوراي‌ مدرسه‌ تشكيل‌مي‌گردد.تركيب‌ اعضا و شرح‌ وظايف‌ شوراي‌ مدرسه‌ به‌ شرح‌زير است‌:
الف‌- تركيب‌ اعضاء:
-1 مديرمدرسه‌.
-2 معاونين‌ مدرسه‌ .
-3 يك‌ نفراز مربيان‌ امور تربيتي‌ يا مشاوران‌ به‌ انتخاب‌ مربيان‌ و مشاوران‌ مدرسه‌ .
-4 نماينده‌ شوراي‌ معلمان‌.
-5 نماينده‌ انجمن‌ اوليا و مربيان‌ به‌ انتخاب‌ انجمن‌.
تبصره‌ - درصورت‌ لزوم‌ و به‌ ويژه‌ درمواقعي‌ كه‌ پيشنهادهاي‌ شوراي‌ دانش‌آموزان‌ مطرح‌ است‌مدير مدرسه‌ از نماينده‌ شوراي‌ دانش‌آموزان‌ و برحسب‌ مورد از افراد ذيربط و صاحب‌نظر براي‌شركت‌ در جلسات‌ شوراي‌ مدرسه‌ دعوت‌ مي‌كند.
ب‌ - شرح‌ وظايف‌ :
1ـ مراقبت‌ ونظارت‌ بر فعاليتهاي‌ مدرسه‌ درچارچوب‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌ تحصيلي‌ و مفاداين‌آيين‌نامه‌ .
-2 نظارت‌ برحسن‌ اجراي‌ مصوبات‌ شوراي‌ عالي‌آموزش‌ وپرورش‌ ودستورالعملهاي‌ مربوطوبخشنامه‌هاي‌ ابلاغي‌ از سوي‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ وبرنامه‌ ريزي‌ براي‌توجيه‌وآموزش‌عوامل‌ذيربط.
-3 بررسي‌ و تأييد برنامه‌هاي‌ پيشنهادي‌ سالانه‌ مدرسه‌ كه‌ از سوي‌ مدير،در چارچوب‌ مقررات‌و ضوابط مربوط،به‌ شورا ارائه‌ مي‌شود.
-4 بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ در مورد پيشنهادهاي‌ ارائه‌ شده‌ از سوي‌ شوراي‌ معلمان‌ ،انجمن‌ اولياو مربيان‌ و شوراي‌ دانش‌آموزان‌.
-5 بررسي‌وتأييدبرنامه‌هاي‌مربوطبه‌بزرگداشت‌ايام‌الله‌ومناسبت‌هاي‌ مختلف‌ ديني‌ و انقلابي‌وملي‌.
-6 بررسي‌ و تأييد برنامه‌هاي‌ مربوط به‌ مسابقات‌ علمي‌،ورزشي‌،فرهنگي‌ و هنري‌ در سطح‌مدرسه‌.
7 - بررسي‌ و تأييد برنامه‌ اردوها و بازديدهاي‌ دانش‌آموزان‌ از مراكز علمي‌، فرهنگي‌،حرفه‌اي‌بارعايت‌ ماده‌ 107 اين‌ آيين‌ نامه‌ .
-8 بحث‌واتخاذتصميم‌درموردچگونگي‌برگزاري‌امتحانات‌بارعايت‌مقررات‌ودستورالعملهاي‌ مربوط.
-9 تصميم‌گيري‌درموردتشويق‌وتنبيه‌دانش‌آموزان‌برابرمندرجات‌بندهاي‌پ2و3پفصل‌
ششم‌اين‌آيين‌نامه‌.
-10 برنامه‌ريزي‌براي‌تقديرازكاركنان‌ و دانش‌آموزان‌ نمونه‌ به‌ منظور ارائه‌الگوهاي‌شايسته‌باهمكاري‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌.
-11 تصميم‌گيري‌درموردتخلفات‌امتحانات‌داخلي‌دانش‌آموزان‌برابرآيين‌نامه‌رسيدگي‌به‌
تخلفات‌امتحاني‌.
12ـ تصميم‌گيري‌ درمورد لباس‌ و پوشش‌ دانش‌آموزان‌،در چارچوب‌ مباني‌ و ضوابطمندرج‌در فصل‌ پنجم‌ اين‌ آيين‌نامه‌.
-13 نظارت‌برفرآيندبودجه‌بندي‌برنامه‌درسي‌ارائه‌ شده‌از سوي‌ شوراي‌ معلمان‌ و تأييدآن‌براي‌ اجرا.
14ـ بررسي‌ مشكلات‌ موردي‌ دانش‌ آموزاني‌ كه‌ بامسائل‌ خاصي‌ ازنظرآموزشي‌ وپرورشي‌مواجهند و ارائه‌پيشنهادبه‌ كميسيون‌ خاص‌ ادارات‌ آموزش‌ وپرورش‌مربوط باتوجه‌ به‌اختيارات‌ كميسيون‌ مذكور.
15ـ صدور مجوز اخذ امتحان‌ از دانش‌آموزي‌ كه‌ در امتحان‌ پاياني‌(35) داخلي‌ و امتحان‌ جهش‌تحصيلي‌ و تغيير رشته‌ غيبت‌ موجه‌ داشته‌ است‌تا دوهفته‌ پس‌ از پايان‌ ايام‌ امتحانات‌.
-16بررسي‌وتصويب‌پيشنهادشوراي‌معلمان‌درموردتعيين‌پايه‌تحصيلي‌دانش‌آموزان‌دوره‌ابتدايي‌مشمول‌ماده‌ 43اين‌ آيين‌ نامه‌ .
17ـ برنامه‌ريزي‌ براي‌ كمك‌ به‌ دانش‌آموزاني‌ كه‌ شرايط استفاده‌ از ماده‌ 54 اين‌ آيين‌ نامه‌ رادارامي‌باشند.
-18 تصميم‌ گيري‌ درمورد دايربودن‌ مدرسه‌ در ايام‌ تعطيل‌ رسمي‌ و اوقات‌ فراغت‌ ، براي‌فعاليتهاي‌ فوق‌ برنامه‌ آموزشي‌ و پرورشي‌ ،بامسئوليت‌ مستقيم‌ مدير مدرسه‌.
-19 برنامه‌ ريزي‌ براي‌ ارتقاي‌ هر چه‌ بيشتر دانش‌ معلمان‌ و كاركنان‌ مدرسه‌.
-20 ترويج‌ وگسترش‌ فعاليتهاي‌آموزشي‌ ،پرورشي‌ وتقويت‌ اعتقادات‌ ديني‌ ،قرآني‌ و نمازومكارم‌ اخلاقي‌ و فراهم‌آوردن‌امكانات‌ و زمينه‌هاي‌ برگزاري‌ شايسته‌ مراسم‌ گوناگون‌ عبادي‌ -سياسي‌.
-21بررسي‌واتخاذتصميم‌درموردچگونگي‌ارتقاءمهارت‌هاي‌زندگي‌واجتماعي‌موردنيازدانش‌آموزان‌.
-22 برنامه‌ ريزي‌ مناسب‌ به‌ منظورتوسعه‌ تربيت‌ بدني‌ ،بهبودوضع‌ امكانات‌ ورزشي‌ ،حفظوتوسعه‌ نمودهاي‌ عيني‌ اخلاق‌ وآداب‌ اسلامي‌ ،ارتقاي‌ سطح‌ بهداشت‌ ،بهبودوضعيت‌فضاوتجهيزات‌ كارگاهي‌، آزمايشگاهي‌ ونمازخانه‌
وحفظ محيط زيست‌ .
-23 بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ در مورد نحوه‌ مشاركت‌ مؤسسات‌ و دستگاههاي‌ آموزشي‌ خارج‌از مدرسه‌ درآموزشهاي‌ علمي‌ وعملي‌ دانش‌ آموزان‌ براساس‌ آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط .
-24 بررسي‌ واتخاذ تصميم‌ درمورد عرضه‌ توليدات‌ وارائه‌ خدمات‌ حاصل‌ از فعاليتهاي‌آموزشي‌ (عملي‌ - كارگاهي‌)دانش‌ آموزان‌ به‌ متقاضيان‌ براساس‌ آيين‌ نامه‌ مربوط .
-25 برنامه‌ ريزي‌ مناسب‌ براي‌ برقراري‌ ارتباط و تعامل‌ بين‌ مدرسه‌ وجامعه‌ محلي‌ به‌ منظوربهره‌مندي‌ از امكانات‌ وظرفيت‌هاي‌ پيرامون‌ مدرسه‌ درارتقاء اموركمي‌ وكيفي‌ مدرسه‌ .
-26 تعيين‌ پايه‌ تحصيلي‌ دانش‌آموزي‌ كه‌ در نظام‌ آموزشي‌ خارجي‌ تحصيل‌كرده‌ ومتقاضي‌ ادامه‌تحصيل‌درمدرسه‌ايراني‌خارج‌ازكشوراست‌،بارعايت‌مفادآئين‌نامه‌ارزشيابي‌مدارك‌تحصيلي‌خارجي‌.(36)
-27 تغيير رشته‌ تحصيلي‌ دانش‌ آموزاني‌ كه‌ رشته‌ تحصيلي‌ آنان‌ در كشور محل‌ انتقال‌ موجودنمي‌باشد،چنانچه‌ دانش‌ آموز بايد در امتحان‌ برخي‌ از دروس‌ به‌ عنوان‌ تغيير رشته‌ شركت‌ كندمي‌تواند ضمن‌ ثبت‌ نام‌ و ادامه‌ تحصيل‌ در رشته‌ مورد نظر ،دروس‌ مربوط را تاپايان‌ سال‌تحصيلي‌ امتحان‌ دهد.1
-28 انتخاب‌ دانش‌ آموز جهت‌ تحصيل‌ در مدرسه‌ شبانه‌ روزي‌ با رعايت‌ اساسنامه‌مدارس‌شبانه‌روزي‌ .
29ـ بررسي‌ واتخاذ تصميم‌ در مورد دانش‌ آموزاني‌ كه‌ با مشكلات‌ اخلاقي‌ و رفتاري‌ خاص‌مواجهند با حفظ و رعايت‌ شأن‌ و كرامت‌ انساني‌ آنان‌ وتصميم‌ گيري‌ درمورد دانش‌ آموزان‌مشمول‌ ماده‌ 84اين‌ آيين‌نامه‌. در چنين‌ مواردي‌ موضوع‌ با حضور مدير، يكي‌ از معاونين‌ به‌انتخاب‌ مدير،يك‌ نفر از مربيان‌ امور تربيتي‌ به‌ انتخاب‌ مربيان‌ و مشاور مدرسه‌ (در صورت‌وجود مشاور در مدرسه‌ )بررسي‌ وتصميم‌لازم‌ اتخاذ مي‌شود.
ماده‌ -11 رياست‌ شوراي‌ مدرسه‌ با مديراست‌ ودستورجلسات‌ شوراي‌ مدرسه‌ بانظراعضاي‌شوراي‌ مذكورتوسط مديرمدرسه‌ تعيين‌ مي‌ شود.مسئوليت‌ اجراي‌ تصميم‌هاي‌ شوراي‌ مدرسه‌ نيزبامديرخواهدبود.همه‌كاركنان‌مدرسه‌موظفندبراي‌اجراي‌مطلوب‌مصوبات‌شوراهمكاري‌نمايند.
تبصره‌ - دبير شوراي‌ مدرسه‌ در اولين‌ جلسه‌ ازبين‌ اعضا تعيين‌ مي‌شود. دبير شورا موظف‌ است‌خلاصه‌اي‌ از مذاكرات‌ يا تصميمات‌ متخذه‌ هر جلسه‌ را ثبت‌ نموده‌ و به‌ امضاي‌ اعضاي‌ شورابرساند.
ماده‌ -12 در هر سال‌ تحصيلي‌ مدير بايد در اولين‌ فرصت‌ و حداكثر يكماه‌ پس‌ از بازگشايي‌مدارس‌ نسبت‌ به‌ تشكيل‌ شوراي‌ مدرسه‌ اقدام‌كند. شوراي‌ مدرسه‌ حداقل‌ هردوهفته‌ يكبارتشكيل‌جلسه‌خواهدداد.
ماده‌ -13 شوراي‌ مدرسه‌ با حضور23 اعضاء رسميت‌ مي‌يابد و مصوبات‌ آن‌ با رأي‌ اكثريت‌حاضرين‌ جلسه‌ قابل‌ اجرا مي‌باشد.مصوبات‌ شورا نبايد با آيين‌نامه‌ها و مقررات‌ عمومي‌ كشور وضوابط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ مغايرت‌ داشته‌ باشد.
تبصره‌ - در مدارسي‌ كه‌ به‌ علت‌ كم‌بودن‌ تعداد دانش‌ آموز و عدم‌ حضور برخي‌ از افراد موضوع‌بندالف‌ماده‌10تعداداعضاءكمتراز3نفرباشدشوراتشكيل‌نمي‌شودووظايف‌آن‌به‌مديرواگذارمي‌گردد

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

مدير مدرسه‌ :

 

مدير مدرسه‌ :
ماده‌4ـ مدير مدرسه‌به‌ عنوان‌ نماينده‌ آموزش‌ وپرورش‌ منطقه‌ مسئول‌ حسن‌ اجراي‌ فعاليت‌هاي‌آموزشي‌،پرورشي‌،مالي‌و اداري‌ مدرسه‌ مي‌باشد ودر كليه‌ امور مدرسه‌ مسئوليت‌ دارد و موظف‌است‌ براساس‌ مقررات‌ با برنامه‌ريزي‌هاي‌ مناسب‌ و استفاده‌ ازمشاركت‌ كاركنان‌ ،دانش‌آموزان‌ واولياي‌ آنهاو با بهره‌گيري‌ از امكانات‌ وظرفيت‌هاي‌ داخل‌ وخارج‌ از مدرسه‌، جهت‌ تحقق‌ اهداف‌مصوب‌ دوره‌ تحصيلي‌ تلاش‌ كند،به‌گونه‌اي‌ كه‌ ارزيابي‌ عملكرد سال‌ تحصيلي‌ بيانگر ارتقاء و رشدكيفي‌ و مطلوب‌ دانش‌آموزان‌ در ابعاد مختلف‌ باشد.
ماده‌ -5 مديرمدرسه‌ موظف‌ است‌ بامشاركت‌ كاركنان‌ مدرسه‌ و اولياي‌ دانش‌ آموزان‌ برنامه‌ سالانه‌خودرا درابعاد مختلف‌ با رعايت‌ ضوابط آموزش‌ وپرورش‌ تنظيم‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ مدرسه‌برساند.
ماده‌ -6 مديرمدرسه‌ موظف‌ است‌ بااستفاده‌ بهينه‌ از منابع‌ مالي‌ دولتي‌ وبابهره‌گيري‌ از مشاركت‌هاي‌ اختياري‌ مردمي‌ و كمك‌هاي‌ خيرين‌ و تقويت‌ منابع‌ اعتباري‌ مدرسه‌ شرايط لازم‌ را براي‌ اجراي‌مناسب‌ برنامه‌مدرسه‌ فراهم‌ كند.
ماده‌-7 مدير مدرسه‌ بايد با وظايف‌ و مسؤليتهاي‌ خود و با شرح‌ وظايف‌ همكاران‌ كه‌ ازسوي‌آموزش‌ وپرورش‌ ابلاغ‌ مي‌شود بخوبي‌ آشنا باشد. مدير مدرسه‌ موظف‌ است‌ شرح‌ وظايف‌ مصوب‌هريك‌ از كاركنان‌ مربوط را به‌ آنان‌ ابلاغ‌ نمايدو بر اجراي‌ صحيح‌ آن‌ نظارت‌كند.
ماده‌8ـ مدير موظف‌ است‌ بطور منظم‌ و برنامه‌ ريزي‌ شده‌ شوراي‌ مدرسه‌ ،انجمن‌ اوليا ومربيان‌،شوراي‌ معلمان‌ و شوراي‌ دانش‌آموزان‌ را تشكيل‌ دهد و براجراي‌ مصوبات‌ وچگونگي‌ ثبت‌و نگهداري‌ سوابق‌ و صورت‌ جلسات‌ مربوط نظارت‌كند.مدت‌ فعاليت‌شوراهاوانجمن‌اولياءومربيان‌تاتشكيل‌شوراهاوانجمن‌ سال‌ تحصيلي‌ بعد خواهد بود.
ماده‌ -9 انتصاب‌مديران‌مدارس‌ با رعايت‌ اصل‌ شايسته‌ سالاري‌برابرآيين‌نامه‌انتصاب‌ مديران‌مصوب‌ شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ و پرورش‌ خواهدبود

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

ایین نامه اجرایی مدارس

 

مقدمه‌:
اهميت‌ و نقش‌ آموزش‌ و پرورش‌ در بهسازي‌ و توسعه‌ زندگي‌ فردي‌ و اجتماعي‌ موجب‌شده‌است‌ كه‌ جامعه‌ و اولياي‌ دانش‌آموزان‌ انتظار داشته‌ باشند كه‌ مدرسه‌ محيطي‌ رشد دهنده‌، پويا وزمينه‌ساز پرورش‌ استعدادهاي‌ بالقوه‌ و خداداد فرزندان‌ آنان‌ باشد.تحقق‌ اهداف‌ متعالي‌ آموزش‌ وپرورش‌ ولزوم‌ توجه‌ به‌ روحيات‌ و ويژگيهاي‌ نسل‌ جوان‌،تفاوتهاي‌ ناشي‌ از شرايط جغرافيايي‌ ومحيطي‌ و محدوديت‌ منابع‌ و امكانات‌،ايجاب‌ مي‌كند كه‌ اداره‌ امور مدارس‌ مبتني‌ بر افزايش‌ قدرت‌تصميم‌گيري‌، استقلال‌نسبي‌،انعطاف‌ پذيري‌ و روشهاي‌ غير متمركز و مشاركت‌جويانه‌ باشد تابتواند فضاي‌ عمومي‌ مدرسه‌ را پويا،پرنشاط و فعال‌ نموده‌ و توانمندي‌ها و خلاقيت‌هاي‌مديران‌،معلمان‌ و دانش‌آموزان‌ را به‌ خوبي‌ شكوفا و متجلي‌ سازد.بدين‌ جهت‌ لازم‌ ديده‌شد آيين‌نامه‌اجرايي‌ مدارس‌ با توجه‌ به‌ سياست‌ها و راهبردهاي‌ اساسي‌ آموزش‌ و پرورش‌ از جمله‌تمركززدايي‌،مدرسه‌ محوري‌ و توسعه‌ مشاركت‌ همه‌ بعدي‌ تنظيم‌گردد و با تفويض‌ اختيارات‌ لازم‌به‌ مدارس‌،زمينه‌ مناسب‌تري‌ براي‌ تحقق‌ اهداف‌ تعليم‌ و تربيت‌ فراهم‌شود.
فصل‌ اول‌ - كليات‌
ماده‌ -1 مدرسه‌ ازمهمترين‌ نهادهاي‌ اجتماعي‌،تربيتي‌ و آموزشي‌ و اصلي‌ترين‌ ركن‌ تعليم‌ وتربيت‌ است‌ كه‌ به‌ منظور تربيت‌ صحيح‌ دانش‌آموزان‌ در ابعاد ديني‌،اخلاقي‌،علمي‌،آموزشي‌،اجتماعي‌ و كشف‌ استعدادها و هدايت‌ و رشد متوازن‌ روحي‌ و معنوي‌ وجسماني‌ آنان‌براساس‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي‌ ،برابر ضوابط و دستورالعملهاي‌ وزارت‌آموزش‌ و پرورش‌ تأسيس‌ و اداره‌ مي‌ شود.
ماده‌ 2 - مدرسه‌ با همكاري‌ كليه‌ كاركنان‌ و با مشاركت‌ دانش‌آموزان‌ و اولياي‌ آنان‌ زير نظر مديرمدرسه‌ اداره‌مي‌شود.تعدادكاركنان‌مدرسه‌وشرح‌ وظايف‌ هريك‌ازآنان‌توسطوزارت‌آموزش‌وپرورش‌ ابلاغ‌ مي‌شود.
فصل‌ دوم‌ - اركان‌ وشوراهاي‌ مدرسه‌
ماده‌-3 اركان‌ و شوراهاي‌ مدرسه‌ عبارتند از:
1 - مدير مدرسه‌.
2 - شوراي‌ مدرسه‌.
3 - انجمن‌ اولياو مربيان‌.
4 - شوراي‌ معلمان‌.
5 - شوراي‌ دانش‌آموزان‌.

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   آموزشی

اینجانب احمد زراعتکار مدیر یکی از آموزشکاههای راهنمایی آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی می باشم این وبلاگ آموزشی را برای استفاده ی تمامی دانش آموزان گرامی و دبیران ارجمند طراحی کرده ام .امیدوارم با نظرات سازنده همیار ما باشید.ضمنا جهت دسترسی آسان به موضوعات مورد نظر از سایتهای مختلف آموزشی نیز با ذکر منبع (رعایت حقوق نویسنده ) استفاده شده است. باتشکر

آرشیو مطالب دی ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۰
آذر ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آبان ۱۳۸۸
شهریور ۱۳۸۸
تیر ۱۳۸۸
اردیبهشت ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آبان ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهریور ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
تیر ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اردیبهشت ۱۳۸۷
فروردین ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
شهریور ۱۳۸۶
مرداد ۱۳۸۶
تیر ۱۳۸۶
خرداد ۱۳۸۶
آرشيو
آرشیو موضوعی نمونه سوالات امتحانی ابتدایی-راهنمایی-دبیرستان
لینگستان آموزشی
آیین نامه های اجرایی ،آموزشی و امتحانات مدارس
دانستنی های خراسان شمالی
طرح درس روزانه و سالانه
تقویم اجرایی شورای دبیران
تقویم اجرایی سالانه آموزشگاه
برنامه اجرایی سالانه آموزشگاه
گالری عکس
عمومی
طنز ، شعر ، معما و سرگرمی
روانشناسی
مدیریت آموزشگاهی
آموزشی
مقاله ها
خاطرات و رخدادها
لینک دوستان وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم، تحقبقات و فناوري
دفتر برنامه ریزی و تالیف كتب درسی
سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي-فیش حقوقی
سایت مدیران ابتدایی بجنورد
پورتال مدارس خراسان شمالی
رزرو اینترنتی اسکان فرهنگیان
آدرس پايگاه هاي اينترنتي عمومي
آدرس پايگاه هاي اينترنتي خبري
آدرس پايگاه هاي اينترنتي آموزشي
آدرس پايگاه هاي اينترنتي ويژه كودك
آدرس هاي اينترنتي موزه ها و نمايشگاه ها
آدرس پايگاه هاي اينترنتي دانشگاههاي داخلي
آدرس پايگاه هاي اينترنتي ورزشي
متن قرآن همراه با ترجمه استاد حسين انصاريان
فهرست سايتهاي مرتبط /مفيد باآموزش و پرورش
سایت های مرتبط با آموزش از راه دور
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
لغت نامه دهخدا
فرهنگ لغت،انگلیسی ،فرانسه
تفسیر نمونه
تفسير الميزان
چه کسانی به شمالینک داده اند؟
پر بيننده ترين سايتها
سازمان دانش آموزی ایران
سازمان سنجش و آموزش كشور
دانشگاه پيام نور
جاذبه های گردشگری ایران
ليست دانشگاههاي جهان
ليست كالجها و دانشگاههاي آنلاين
جامعه شناسی ایران
خبرگزاري هاي ايران
روزنامه هاي ايران
ساعتهاي جهان
موتورهاي جستجوگر
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
مرکز آمار ایران
سایت اهداء عضو
گل آقا (کيومرث صابري)
آپلود عکس
ليست وبلاگ هاي بروزشده
نظامهای آموزشی 40کشور جهان
یونیسف
شبستان
شبکه آموزشی رشد
پرداخت اینترنتی قبوض
مخابرات 118
شرکت مخابرات خراسان شمالی- پرداخت قبوض
طراحی وب سایت
مدیریت وبلاگ شخصی
لینک روزانه وب سایت پ شهدای فرهنگی
مقاله | تحقیق | حقوقی
بجنورد1400
كميسيون فناوري اطلاعات وارتباطات بجنورد
تفکر زیبا
کمک درسی
از فرش تا عرش
آموزشگاه بدر
دبستان پسرانه شهدای فرهنگی بجنورد
غیر انتفاعی اسوه بجنورد
دبستان ابتدایی وحدت بجنورد
دبستان شهید حسن ملایی حمیدآباد
دایرکتوری سایتهای آموزشی
تکنولوژی آموزشی
گروههاي آموزشي ن2 تبريز
دنیای حرفه و فن
بزرگترین وبلاگ آموزشی
تحولات حسابداری در ایران
دوست کجا؟ راه کدام؟
گروههای آموزشی ن 2 کرج
گروه درسی حرفه و فن میناب
گروه علوم اجتماعی اصفهان
سازمان دانش آموزی ن 1 کرج
زبان انگليسي سرايان
سرگروه تربیت بدنی رباط کریم
آموزش ابتدايي زير بناي آموزش و پرورش
بزرگترین مرکز اختصاصی کامپیوتر
مدیریتی اقتصادی رسانه ای
آموزش گام به گام عربی
بانک مقالات علمی
ترانه های کودکان
مختصري درباره خراسان شمالي
مدیر مدرسه
مدیریت نوین مدارس
مدیریت مدارس
تستهای کنکورعربی عمومی
آرزو شیرین زبان
نوشته های یک معلم
گروه آموزشی حرفه وفن کنگان
گروه آموزشی انگلیسی کنگان
آرشیو پیوندهای روزانه نویسندگان وبلاگ خروجی وبلاگ feed

Powered by WebGozar