وبلاگ آموزشي زراعتکار        *بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد .        *افراد ضعیف الاراده همیشه منتظر معجزات و وقایع خارق العاده هستند، افراد قوی الاراده ، خود خالق معجزات و وقایع خارق العاده هستند         * انسان برای پيروزی آفريده شده است، او را ميتوان نابود کرد ولی نميتوان شکست داد.         * *آنکه می‌خواهد روزی پريدن آموزد، نخست می‌بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند.        *اندیشیدن آسان است و عمل کردن دشوار. اما مشکل ترین کارها عمل کردن به چیز هایی است که می اندیشیم        . مدیریت علم هنر آموخته هاست مدیریت هنر است، هنر آموختن هر آن چه سال ها با سعي و تلاش اندوخته است.         سكوت حصاري است دور حكمت        * بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد.        *سخاوت آن نیست که آنچه را من بیش از تو به آن نیاز دارم به من ببخشی ، بلکه آن است که به من ببخشی ، آنچه بیش از من به آن احتیاج داری         *افراد ضعیف الاراده همیشه منتظر معجزات و وقایع خارق العاده هستند، افراد قوی الاراده ، خود خالق معجزات و وقایع خارق العاده هستند        *آنکه می‌خواهد روزی پريدن آموزد، نخست می‌بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند.         ** انسان برای پيروزی آفريده شده است، او را ميتوان نابود کرد ولی نميتوان شکست داد..       

html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > آموزشی - برنامه اجرایی سالانه آموزشگاه


وبلاگ آموزشی زراعتکار 
تفاوت تقویم اجرایی و برنامه سالانه

 

تفاوت  تقویم اجرایی و برنامه سالانه       

 : تقویم اجرایی شامل فعالیت های منظمی است که در همه مدارس همسان  بطور یکسان اجرا می شود

مثال فعالیت  برای تقویم اجرایی :

مراسم بازگشایی – آزمون ورودی – مسابقات - مناسبت ها – انتخابات انجمن اولیا و مربیان و مراسم روز دانش آموز  و  . . . که همه در تاریخ های خاصی  انجام میشود . تهیه  تقویم اجرایی نیز برای مدیران ضروری است 

 

برنامه سالانه  شامل فعالیت هایی است که مدیر برای تغییر یک و یا چند شاخص پرورشی ، آموزشی و یا عمرانی با توجه به امکانات مدرسه ، پیش بینی و با تصویب شورای مدرسه اجرا می کند

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

برنامه اجرایی سالانه آموزشگاه


 برای مدرسه خود برنامه سالانه داشته باشید

یکی از سامانه های اصلی مدیریت، برنامه ریزی است. برنامه ریزی مهارت منطقی فکر کردن و توانایی به کار بردن تفکر منطقی، برای تحقق اهداف مورد نظر است به عبارتی دیگر مدیریت یعنی برنامه ریزی و تصمیم گیری براساس برنامه ریزی.برنامه ریزی یک دانش و مهارت است که هر مدیری برای موفقیت خود باید مهارت آموزش و استفاده از آن را داشته باشد. برنامه ریزی فراگردی است مداوم، حساب شده و منطقی، جهت دار و دورنگر، به منظور هدایت و ارشاد فعالیت های جمعی، برای رسیدن به اهداف مطلوب.

اصول برنامه ریزی شامل اصل جامعیت، مشارکت، تعهد، اصل واقع بینی، مداومت ارزشیابی و توجه به تغییرات کیفی، همبستگی، انعطاف پذیری و ارکان اصلی آن شامل زمان، فعالیت یا ساز و کار و محتواست.

انواع برنامه ریزی:

  •  برنامه ریزی از نظر زمان: برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
  •  برنامه ریزی از نظر حوزه و دامنه عمل: برنامه ریزی کلان، ملی و خرد
  •  برنامه ریزی از نظر عمل: برنامه ریزی متمرکز، ارشادی و موردی

عوامل مؤثر در برنامه ریزی آموزشگاه:

الف محیط بیرون سیستم: شامل فقر اقتصادی، بی سوادی اولیا، اعتیاد، مهاجرت بی رویه، بیکاری، مشکلات روانی و اجتماعی اولیا، محیط اقلیمی و شرایط زیست محیطی

ب محیط درون سیستم: شامل مدیریت، ساختار سازمانی، قوانین، نظام آموزشی، کتاب های درسی، معلمان و کارکنان، دانش آموزان، شیوه های آموزش و یاددهی، منابع مالی و تجهیزات

چگونه شروع کنیم؟

نقطه شروع جایی است که در حال حاضر در آن ایستاده اید. بهتر است بررسی کنید کجا هستید و به کجا می روید. وضع فعلی خود و مدرسه ای که در آن کار می کنید چگونه است؟ آیا مایل به تغییر در کارتان هستید؟ آیا به برنامه ریزی به عنوان گام اصلی تغییر، معتقدید؟ حالات روحی، روانی، اجتماعی و حرفه ای خود را بررسی کنید. برای بهتر شدن وضعیت کار باید با خود و همکاران خود راحت، صمیمی و صادق باشید، اشتباهات خود را بپذیرید و به آن اعتراف کنید. این گونه است که می توانید گام های رو به جلو بردارید.

حال که به تغییر علاقه مند شدید تنها با برنامه ریزی است که می توانید به کارتان تداوم ببخشید و کیفیت آن را بالا ببرید.

ابتدای سال تحصیلی بهترین زمانی است که درباره برنامه سال تحصیلی جاری مدرسه با معلمان، دانش آموزان و اولیا مشورت کنید. هرگز بدون نظر و همراهی آن ها اقدام به تدوین برنامه سالانه نکنید زیرا در صورت همراهی و پشتیبانی نکردن آن ها با شکست مواجه خواهید شد.

بنابراین نخستین جلسه شورای عمومی مدرسه را قبل از شروع سال تحصیلی یا هفته اول سال تحصیلی تشکیل دهید. کلیات آن را برای ارکان مدرسه شرح دهید، در خصوص آن بحث و گفت و گو کنید، نظر آن ها را جویا شوید و در فرآیند تدوین و اجرای برنامه مشارکت همه کارکنان مدرسه و دانش آموزان و اولیا را فراموش نکنید.

برای اجرای موفقیت آمیز برنامه سالانه مدرسه نکات ذیل را در نظر داشته باشید:

  •  متن برنامه تهیه شده را به عنوان پیش نویس برای بررسی و نظرخواهی به معلمان بدهید.
  •  در نخستین جلسه شورای مدرسه کلیات برنامه را برای حاضران کاملا توجیه و نکات مبهم آن را روشن کنید.
  •  دانش و آگاهی معلمان را نسبت به برنامه سالانه و تأثیر آن در روند رشد مدرسه زیاد کنید تا در نگرش آن ها تغییر ایجاد شود و با شما همراه و هم سو شوند.
  •  دیدگاه های مثبت و مؤثر معلمان را در برنامه اعمال کنید تا نسبت به آن احساس تعلق خاطر کنند.
  •  برنامه را به ترتیب اولویت بندی آن با زمان بندی مناسب به اجرا در آورید.
  •  محدوده زمانی، موقعیت مکانی و مسئول پی گیری فعالیت و حتی میزان بودجه اجرای برنامه را مشخص کنید.
  •  بر حسن اجرای برنامه نظارت داشته باشید و خودتان قائل به اجرای دقیق و منظم آن باشید و نقص ها را در فرآیند اجرای آن رفع کنید.
  •  در جلسه های مختلف نتایج عملکرد برنامه را به معلمان، دانش آموزان و اولیا گزارش کنید. 

منابع:

برنامه ریزی آموزشی چیست؟ ترجمه محمد برهان منش و مبانی برنامه ریزی آموزشی: یحیی فیوضات

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه ای از برنامه سالانه مدرسه راهنمائی

 

به نام خداوند جان وخرد

برنامه سالانه مدرسه راهنمائی

شهریور

1-تشکیل ستادبازگشایی مدرسه 2-تشکیل جلسه خودارزیابی 3-بررشی ثبت نام دانش آموزان 4-تشکیل جلسه کمیته کاری5-آماده سازی محیط فیزیکی آموزشگاه 6-درخواست کتب درسی 7-برگزاری امتحانات شهریور 8-تزئین کلاسهای اول ومنظم کردن کتابخانه ، نمازخانه،آزمایشگاه 9-تعمیر سیستم نوری10-تهیه امکانات مراسم صبحگاهی 11-تشکیل اولین جلسه شورای دبیران جهت کلاس بندی وانتخاب نماینده دبیران 12-تصویب برنامه یکساله درشورای مدرسه 13-نظافت عمومی درهفته پاکیزگی وآمادگی مدرسه 14-خرید وسایل بهداشتی واداری 15-تصویب اجرای طرحهای عمومی وبرخی ازطرحهای اختصاصی شورسبز16-اجرای طرح تابلو اعلانات

مهر

1-برگزاری جشن شکوفه ها وبازگشایی مدرسه 2-گرامیداشت هفته دفاع مقدس 3-مراسم پرچم 4-تشکیل جلسات شورای مدرسه 5-ارائه برنامه هفتگی به دانش آموزان درروزهای اولیه مهر 6-انتخابات اعضای انجمن وبرگزاری مراسم هفته پیوند 7-پلمپ دفتر امتحانات 87-86 وآمار88-878-بستن قراردادارزشیابی وارسال فرمهای ارزشیابی سال قبل  9-انجام فعالیتهای تربیتی واجتماعی دانش آموزان ارقبیل تشکیل واحدهای دانش آموزیوهلال احمر 10-برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء 11-برگزاری نماز جماعت 12-انجام رحهای شور سبز 13-برنامه ریزی درایجاد فرهنگ بهره وری 14-تهیه آلبوم دانش آموزان 15-اقدامات لازم درجهت انجام بیمه حوادث دانش آموزان وهمکاران 16-انجام مناسبتهای مذهبی وایام ا...

آبان

1-آماده سازی دفتر آمار جهت بررسی وممهور نمودن توسط اداره 2-تکمیل پرونده دانش آموزان وهمکاران 3-بازدید وارزشیابی از کلاس همکاران 4-تشکیل جلسات شورای آموزشگاهها 4-انجام مناسبتها ی مذهبی وایام ا... 5-برگزاری نماز جماعت 6-برگزاری پایه وارتباط با اولیا75-انجام فعالیتهای پرورشی ،تربیتی ،اجتماعی  8-برگزاری مراسم روز دانش آموز وبسیج دانش آموزی9-آموزش بهداشت فردی به دانش آموزان وخانواده ها 10-برگزاری امتحان ماهانه 11-استفاده بچه ها از آزمایشگاه واتاق سمعی وبصری طبق برنامه تنظیم شده – 12-خرید جایزه بانک جوائز 13-انجام طرحهای شورسبز  

آذر

1-اعلام نمرات ارزشیابی مستمر به اولیاء 2-بازدید وارزشیابی از کلاس همکاران 3-تشکیل جلسات شورای آموزشگاه 4-برگزاری مراسم نماز جماعت 5-برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء 6-برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی وعملی بچه ها 7-شناسایی دانش آموزان ضعیف درسی وغیرفعال درسی 8-خرید وسایل آموزش وپرورشی 9-معاینه چشم وگوش ودندان بچه ها توسط دکتر 10-تکثیر سوالات امتحانت میان نوبت اول وبرگزاری امتحانات میان نوبت اول 11-راه اندازی سیست حرارتی مدرسه 12-برگزاری اردوی دانش آموزی 13-برگزاری کلاس آموزش خانواده 14-برگزاری مراسم مناسبتها وایام ا...15-برگزاری مسابقات علمی بین همکاران ودانش آموزان 16-ارسال گزارش سه ماهه اول سال

دی

1-آماده کردن لیست نمرات امتحانات نوبت اول وتحویل آن به همکاران 2-تشکیل جلسه توجیهی برای اولیاء دررابطه با امتحانات 3-تشکیل نمایشگاه دست آوردهه ووسایل دست ساز دانش آموزان وهمکاران درمدرسه وارسال منتخبین به اداره 4-بازدید وارزشیابی ازکلاس همکاران 5-تشکیل جلسات شورای آموزشگاه 6-برگزاری مراسم نمازجماعت 7-برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء 8-تایپ وتکثیر سئوالات نوبت اول وبرگزاری امتحانات نوبت اول 9-دعوت از استاد جهت آموزش خانواده 10-برطرف کردن مشکلات عمومی مدرسه برحسب نیاز 11-برگزاری مناسبتها وایام ا...12-ارسال برنامه امتحانی نوبت اول به اداره

بهمن

1-برنامه ریزی برای برگزاری مراسم ایام ا...دهه فجر 2-برگزاری مراسم دهه مبارکه فجر وپیروزی انقلاب اسلامی  3-فراهم نمودن مقدمات لازم برای درختکاری درمدرسه 4-اعلام نتایج امتحانات نوبت اول ودعوت از اولیاء جهت گرفتن  کارنامه  5-تجزیه وتحلیل امتحانات نوبت اول وعلت یابی وچاره جویی برای جبران افت تحصیلی 6-ارسال نمونه سئوالات نوبت اول به اداره 7- دادن جایزه به دانش آموزان موفق وتلاشگر درنوبت اول 8-برگزاری اردوی دانش آموزی 9- تشکیل جلسات شورای آموزشگاه10-برگزاری مراسم نمازجماعت 11-برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء12- بازدید وارزشیابی ازکلاس همکاران13-شناسایی دانش آموزان ایتام وبی بضاعت 14-رسم نمودارهای آموزشی ودرصد قبولی 15- برگزاری مراسم مناسبتها وایام ا...16-اجرای طرح اختصاصی وعمومی شورسبز

اسفند

1-ارسال فرمهای تکمیل شده نقل وانتقالات برون منطقه ای 2-اجرای مراسم روز درختکاری 3-تسویه حساب مالی با اداره وتنظیم تراز عملکرد 4- بازدید وارزشیابی ازکلاس همکاران5-شرکت دانش آموزان درجشن نیکوکاری 6-تمهیدات لازم به منظور حفاظت اموال مدرسه درتعطیلات عیدنوروز7- تشکیل جلسات شورای آموزشگاه 8-برگزاری مراسم نمازجماعت 9--برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء10-کمک به ایتام وبی بضاعتها 11-گرامیداشت روز امورتربیتی وتجلیل از مربی تربیتی 12-برگزاری مراسم های مذهبی ومناسبتها وایام ا...13-دادن  پیک بهاری به دانش آموزان 14- اجرای طرح اختصاصی وعمومی شورسبز15-ارسال گزارش سه ماهه به اداره .

فروردین

1-بررسی پیکهای بهاری و اهداء جوایز به برترین آنها 2-برگزاری هفته بهداشت جهانی و انجام مناسبتهای آن 3-تشکیل جلسات شوراهای اموزشگاه 4-بازدید و ارزشیابی از کلاس همکاران 5-برگزاری جلسات پایه و ارتباط با اولیاء 6-برگزاری مراسم نماز جماعت 7-برگزاری مناسبت های مذهبی و ایام اله 8-برنامه ریزی و اقدام به منظور تشکیل کلاس های تقویتی 9-پیش بینی ظرفیت تقریبی پذیرش دانش آموزان در سال تحصیلی آینده 10-اعلام نمرات ارزشیابی مستمربه اولیاء 11-برگزاری طرحهای شور سبز.

اردیبهشت

1-برگزاری مراسم بزرگداشت هفته معلم 2-ارسال فرمهای تکمیل شده و انتقالات درون منطقه ای 3-تنظیم و ارسال سازمان اولیه مدرسه در سال تحصیلی اینده 4-اعلام برنامه امتحانات پایانی به دانش آموزان 5-ارسال برنامه امتحانات داخلی به اداره 6-ثبت نام دانش آموزان پایه اول بر اساس دستور العمل ها 7-تنظیم لیست نمرات ارزشیابی مستمر 8-تکثیر سوالات و برگزاری امتحانات میان نوبت دوم و امتحانات شفاهی نوبت دوم 9-بازدید و ارزشیابی از کلاس همکاران 10-تشکیل جلسات شوراهای اموزشگاه 11-برگزاری مراسم نماز جماعت 12-برگزاری جلسات پایه و ارتباط با اولیاء 13-اجرای طرحهای عمومی یا اختصاصی شور سبز 14-برگزاری مناسبتهای مذهبی و ایام اله.

خرداد

1-اعلان ساعت کار وروز فعالیت آموزشگاه درتابستان به اولیاء ودانش اموزان واداره 2-اجرای طرح خودارزیابی ازکاریکساله دبیران وتمامی فعالیتهای آموزشگاه 3-تکثیر سوالات امتحانی وبرگزاری امتحانات نوبت دوم 4-رسیدگی به اعتراضات امتحانات واعلام نتیجه قطعی 5-تشکیل جلسات شورای آموزشگاه 6-ارسال نتیجه امتحانات نوبت دوم با دیسکت به اداره 7-رسم نمودار درصد قبولی ومردودی 8-الصاق کلیه اعلامیه های ثبت نام از اداره درمعرض دید عموم 9-ارسال گزارش سه ماهه سوم به اداره 10-اجرای طرح شورسبز 11-تهیه کروکی ثبت نام وهماهنگی با مدیران مدارس همجوار   

تیر

1-الصاق تمبرکارنامه های قبولی 2-بایگانی اوراق امتحانی وبخشنامه ها 3-ثبت نام دانش آموزان سال تحصیلی جدید 4-تنظیم وتکمیل لیستهای امتحانی 5-توجه واقدام درجهت زیبا سازی عمومی مدرسه ورنگ آمیزی وانجام تعمیرات 6-تجهیز فضاها از نظر گرمایشی وسرمایشی 7-تشکیل جلسه پروژه مهر.

مردا د

1-ثبت نام دانش آموزان سال تحصیلی جدید 2-سازماندهی فضاها واتاقهای آموزشگاه برای سال جدید 3-بررسی وکنترل تدریجی مدارک ثبت نام شدگان 4-تجهیز آموزشگاه به امکانات ایمنی 5-تنظیم ارسال تراز مالی به اداره 6-بررسی وضعیت سازمان مدرسه واقدام لازم جهت تأمین نیروی موردنیاز 7-کنترل وبررسی وضعیت اموال مدرسه 8-تشکیل جلسات ستادبازگشایی وشورای مدرسه .9-برنامه ریزی برای اجرای امتحانات شهریورماه ودادن برنامه به دانش آموزان  تجدیدی 10-اجرای امتحانات شهریور ودادن نتیجه آنها وارسال نتیجه به اداره آموزش وپرورش .

 
 
 
 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه ای دیگر از برنامه سالانه مدرسه راهنمایی

 

برنامه سالانه مدرسه راهنمایی

 برنامه

محتوی

عنوان برنامه

علاقمند کردن دانش آموزان به تحصیل

وضعیت موجود و ضرورت اجرای برنامه

در حال حاضر بعضی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی معلم  علاقه چندانی به تحصیل و ادامه آن ندارند  و لازم و ضروری است که ما انگیزه از دست رفته آنها را به آنها باز گردانده  و کلیه دانش آموزان را برای بهتر درس خواندن و تحصیل علم و دانش  تشویق و راهنمایی نماییم .

اهداف برنامه

کیفی

 

1-ایجاد مدرسه ای شاداب  و جذاب برای دانش آموزان و دبیران-2-استفاده از راهنمایی های اولیاء دانش آموزان موفق و برتر -3- پیشرفت دانشآموزان در زمینه های علمی، فرهنگی ، هنری، اجتماعی ،ورزشی و... .4-ایجاد انگیزه در دانش آموزان بی علاقه با استفاده از ابزارهای تشویق، جایزه و .....

کمی

 

1- تهیه و اهداء جایزه به دانش آموزان تلاشگر به تناوب در طول سالتحصیلی .2-توجه به عوامل فیزیکی مدرسه .3-شاداب سازی  محوطه و کلاسها  .4 توجه به امکانات ورزشی .4-خرید سی دی های کمک آموزشی  .

شرح اجمالی فرایند(شرح عملیاتی برنامه)

1-دادن مسئولیت  به دانش آموزان و تحریک حس مسئولیت پذیری در آنها 2-مشارکت دادن دانش آموزان در اداره امورات آموزشگاه  با عناوین  کمک مدیر ، ناظم روزو... .3-توجه به فضای کلاسها با نصب پرده های پارچه ای خوش رنگ و استفاده از گلهای مصنوعی در کلاس درس.4-تهیه کارنامه ماهانه و انعکاس آن به والدین (که نتیجه مطلوبی داشته است).5-تعمیر سرویس بهداشتی  دانش آموزان.6-آسفالت کاری  محوطه آموزشگاه .6-توجه کافی به امکانات ورزشی  با خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز  دانش آموزان.7-اجرای  برنامه نرمش صبحگاهی  جهت حضور با نشاط دانش آموزان در کلاس .8-اختصاص نماز خانه به عنوان اتاق رشد جهت استفاده دانش آموزان از سی دی های کمک آموزشی موجود در مدرسه .9- اختصاص نمازخانه  آموزشگاه به عنوان سالن مطالعه که  با استقبال چشمگیر دانش آموزان  همراه بوده است.10-  اجرای طرح تلاش آفرین در مدرسه و دادن هدایای مختلف به دانش آموزانی که 5 بار مورد تشویق قرار گرفته اند.11-تایپ سوالات دبیران در کامپیوتر آموزشگاه    .12-اجرای نماز جماعت بصورت کلاسی و اختیاری که با استقبال گرم دانش آموزان همرا بوده است.

برآورد هزینه ها

از محل سرانه آموزشگاه

محدوده زمانی 

در طول سالتحصیلی

تجهییزات وامکانات

از تجهیزات و امکانات موجود در مدرسه استفاده گرددو در صورت نیاز تهیه شود.

مسئول ومجری برنامه

مدیر ،  مربی پرورشی و دبیران و دانش آموزان

ارزیابی

عوامل موفقیت و عدم موفقیت طرح شناسایی شود.عوامل  تاثیر گذار بر علاقمند شدن دانش آموزان شناسایی و بررسی گردد.

 
 
 
 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه برنامه سالانه مدرسه راهنمایی

 

به نام خدا

     برنامه سالانه مدرسه راهنمایی    

      

برنامه

                                                  محتوی

عنوان برنامه

 

                     ایجادانگیزه دردانش آموزان  وعلاقه مند کردن آنها به تحصیل

وضعیت موجود وضرورت اجرای برنامه

در دوره راهنمایی به دلیل شرایط خاص روحی دانش آموزان بعضی از آنها دچار افت تحصیلی و کاهش انگیزه می شوندو لازم وضروری است که انگیزه کاهش یافته آنها تقویت شود و کلیه دانش آموزان رابرای بهتر درس خواندن وتحصیل دانش ترغیب کنیم.

                       کیفی

 

 


اهداف برنامه

                      کمی

 

1-ایجادمدرسه ای بافضای شاداب و جذاب برای دانش آموزان ودبیران2- نظرسنجی و تبادل اطلاعات با اولیای محترم3-تلاش برای پیشرفت دانش آموزان در زمینه های علمی ، فنی،فرهنگی، هنری ، اجتماعی ،ورزشی و...4-ایجاد انگیزه دردانش آموز بوسیله ابزارهای  مشوق مثل جایزه و...

 


1-تهیه کلیه احتیاجات رفاهی در مدرسه در صورت امکان2-تهیه جایزه وتقدیر از دانش آموزان تلاشگر به تناوب در طول سال تحصیلی3- شاداب و سالم سازی محیط مدرسه 4- رسیدگی به فضای سبز مدرسه 4-رفع نواقص موجود درکلاسها وتهیه وسایل کمک آموزشی مناسب 5- توجه به امکانات ورزشی

 

 

 

 

 

شرح اجمالی فرایند و

شرح عملیاتی برنامه

1- دادن مسئولیت به دانش آموزان وافزایش حس مسئولیت پذیری آنها 2-مشارکت فعال دانش آموزان در امورات مدرسه ومشخص نمودن وظایف هر یک از آنها3- تهیه کارنامه مرسه وارائه آن به والدین 3-تعمیر سرویس بهداشتی- 4- تلاش برای پاکیزه نگه داشتن مدرسه 5- توجه کافی به ورزش مدرسه باخرید امکانات و وسایل مناسب ورزشی 6- اجرای به موقع مراسم صبحگاه و نرمش صبحگاهی 7- راه اندازی سالن مدرسه به عنوان کارگاه وآزمایشگاهی پویا و فعال8-اجرای طرح تلاش آفرین به صورت تقدیر از دانش آموزانی که به حد نصاب امتیاز درسی رسیده باشند9-برگزاری نماز جماعت در مدرسه 10-راه اندازی وبلاگ مدرسه-  

 

تامین هزینه ها

از محل سرانه آموزشگاه و کمکهای مردمی

 

محدوده زمانی

 

درطول سال تحصیلی

تجهیزات وامکانات

درحدامکان وسایل مورد نیاز از محل مدیریت آموزش وپرورش وسپس سرانه مدرسه تهیه گردد واز وسایل نهایت استفاده شود

 

مسئول ومجری برنامه

 

مدیر ، مربی پرورشی ، دبیران و دانش آموزان

ارزیابی

 

 

عوامل موفقیت و عدم موفقیت طرح شناسایی شود. عوامل تاثیر گذار بر علاقه مند شدن دانش آموزان شناسایی و بررسی گردد

 

تهیه وتنظیم مدیر مدرسه راهنمایی رستمانی ستلو

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه برنامه سالانه مدرسه

 

عنوان طرح

طرح تلاش‌آفرین مدرسه

ضرورت‌های اجرای طرح

بالابردن كیفیت آموزشی دانش‌آموزان - ایجاد حس رقابت سالم بین دانش‌آموزان - تلاش دانش‌آموزان ضعیف جهت كیفیت‌بخشی به وضعیت درسی - تكریم اولیا و دانش‌آموزان

اهداف طرح

1- ایجاد حس رقابت سالم بین دانش‌آموزان 2- ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان ضعیف 3- بالابردن كیفیت آموزشی مدرسه 4- توجه به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان

امكانات یا منابع موجود

تقدیرنامه - كارت تشویق

مجری طرح

مدیر مدرسه - معاونان - انجمن اولیا و مربیان

زمان اجرای طرح

در طول سال تحصیلی

بودجه‌ی مورد نیاز

به اندازه‌ی تهیه‌ی تقدیرنامه و كارت تشویق - جوایز كوچك - پذیرایی از اولیا

شیوه‌ی نظارت و كنترل

گرفتن نمرات دانش‌آموزان ضعیف درسی به صورت هفته‌ای از دبیران - كنترل وضعیت درسی دانش‌آموزان توسط اولیای آنان - كنترل وضعیت درسی دانش‌آموزان ضعیف هر جلسه توسط مشاور مدرسه

انتظارات مورد نظر

بهبود وضعیت درسی دانش‌آموزان ضعیف - بالا رفتن سطح آموزشی مدرسه - تقویت روحیه‌ی دانش‌آموزان

عنوان طرح

 

برگزاری آزمون‌های اختصاصی

ضرورت‌های اجرای طرح

 

این آزمون در هر مرحله در سطح مدرسه انجام می‌شود. از قبل به دبیران و دانش‌آموزان اطلاع‌رسانی می‌شود و در روز مقرر با سؤالاتی كه از دبیران گرفته شده و به صورت دفترچه آماده شده آزمون گرفته می‌شود (از هر درس 10 سؤال تستی) ریاضی، علوم، زبان، ادبیّات، علوم اجتماعی، عربی و پس از تصحیح به نفرات برتر هر پایه جوایزی اهدا می‌گردد.

اهداف طرح

کیفی

تقویت بنیه‌ی علمی - آشنایی با سؤالات تستی - ایجاد رقابت

کمی

شركت كلیه‌ی دانش‌آموزان سه پایه

امكانات یا منابع موجود

 

طراحی سؤالات توسط دبیران و تكثیر آن توسط معاونین

مجری طرح

 

مدیر و معاونین و دبیران

زمان اجرای طرح

 

دی‌ماه - اردی‌بهشت ماه

بودجه‌ی مورد نیاز

 

از سرانه‌ی مدرسه خرید كاغذ جهت تكثیر و خرید جوایز

شیوه‌ی نظارت و كنترل

 

توسط دبیران

انتظارات مورد نظر

 

مطالعه‌ی دروس و آمادگی علمی جهت امتحانات ترم - ارسال به موقع نتایج به اولیاء - اهداء جوایز

عنوان طرح

 

طرح همیاری معاون در مدرسه

ضرورت‌های اجرای طرح

 

ایجاد نظم و انضباط بیشتر در آموزشگاه، ایجاد حس همكاری در دانش‌آموزان و شناسایی دانش‌آموزان ضعیف درسی و اخلاقی در آموزشگاه و كمك به حل مشكلات آنان توسط همیاران معاون، آشنا نمودن دانش‌آموزان با روش‌های حل مشكلات ایجاد شده، شناسایی دانش‌آموزان مستعد درسی و الگوی برتر اخلاقی از طریق همسالان، تقویت روحیه‌ی اعتماد به نفس و درك متقابل و ایجاد روحیه‌ی همیاری بین دانش‌آموزان، تقویت حس پذیرش و مقبولیت اجتماعی و عزت نفس دانش‌آموزان از طرف كادر اجرایی آموزشگاه (معاون)

اهداف طرح

کیفی

پیشگیری نسبی از ایجاد ناهنجاری‌های اخلاقی، انضباطی و درسی دانش‌آموزان و كمك به برقراری ارتباط با دانش‌آموزان ناهنجار اخلاقی و درسی - همكاری صمیمانه با معاونین آموزشگاه و گسترش فرهنگ تعاون و همكاری در سطح آموزشگاه - كمك به معاون در فرضیه‌ی شكافت مشكلات دانش‌آموزان

کمی

تشوق دانش‌آموزان به فعالیت بیشتر در این زمینه‌ها و كمك به آنان برای این‌كه افراد بیشتری در این طرح‌ها شركت كنند.

امكانات یا منابع موجود

 

دانش‌آموزان، كادر اجرایی آموزشگاه، كاورهای رنگی برای تفكیك مسؤولیت دانش‌آموزان

مجری طرح

 

مدیر، و معاونین آموزشی و پرورشی

زمان اجرای طرح

 

در طول سال تحصیلی

بودجه‌ی مورد نیاز

   

شیوه‌ی نظارت و كنترل

 

معاونین از طریق دانش‌آموزان انتخاب شده فعالیت آنان را زیر نظر گرفته و دفاتر انضباطی آنان را مورد بررسی قرار می‌دهند.

انتظارات مورد نظر

 

امید است بعد از اجرای این طرح، برنامه‌ی آموزشی و انضباطی آموزشگاه در سطح والاتری قرار گیرد و روند اجرای كارها با تسریع بیشتری انجام گیرد و كادر اجرایی از مقبولیت و پذیرش بالایی از طرف دانش‌آموزان و تقسیم وظایف محوله به دانش‌آموزان به نحو مطلوب انجام گیرد.

عنوان طرح

 

برگزاری مسابقات حفظ آیات قصار قرآنی

ضرورت‌های اجرای طرح

 

برای آشنایی دانش‌آموزان با این آیات و مأنوس شدن با قرآن و به كار بردن این آیات در مقالات و انشاهای مدرسه‌ای و بهره‌مندی معنوی از آن‌ها

اهداف طرح

کیفی

تقویت بنیه‌ی معنوی دانش‌آموزان - انس هر چه بیشتر با قرآن كریم

کمی

كلیه‌ی دانش‌آموزان سه پایه

امكانات یا منابع موجود

 

استخراج آیات قصار از قرآن كریم

مجری طرح

 

معاون پرورشی

زمان اجرای طرح

 

در طول سال تحصیلی

بودجه‌ی مورد نیاز

 

هزینه‌ی تكثیر آیات و خرید جوایز

شیوه‌ی نظارت و كنترل

 

مدیر مدرسه از نحوه‌ی اجرای آزمون بازدید كرده و در اعلام نتایج نظارت كامل دارد.

انتظارات مورد نظر

 

اجرای به موقع آزمون - اطلاع‌رسانی توسط مدرسه و همكاران

 

مدرسه راهنمایی شهید بهرامی

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

فرم ارزيابي از برنامه ي سالانه آموزشگاه

 

 

فرم ارزيابي از برنامه ي سالانه آموزشگاه ............................. سال تحصيلي ..........

 

خود ارزيابي

مديريت

 

رديف

عنوان

عالي

10

خوب

6

متوسط

4

ضعيف

1

عالي

10

خوب

6

متوسط

4

ضعيف

1

ملاحظات

1

اطلاعات مربوط به فضاي فيزيکي مدرسه

 

 

 

 

 

 

 

 

2 : ميانگين سابقه دبيران تعداد دبيران غير مرتبط تعداد دبيران پاره وقت و ...

3: وضعيت آموزشي ( درصد قبولي ترک تحصيلي و ... ) سه سال قبل

4 : تيم برنامه ريزي مدرسه عبارتند از مدير نماينده معلمان نماينده انجمن اوليا و مربيان نماينده شوراي دانش آموزي (بنا به ضرورت ) سپس به تصويب شوراي مدرسه مي رسد

6 : تمام فعاليت ها و برنامه ها در طول سال تحصيلي بايد در قالب اهداف پيش بيني شود

7 : مشخص نمدن وضعيت موجود و ئضعيت مطلوب

8 : نقاط قوت ضعف فرصت ها و تهديدها

11: از هزينه هاي اضافي پرهيز شود

2

اطلاعات مربوط به نيروي انساني

 

 

 

 

 

 

 

 

3

اطلاعات مربوط به وضعيت آموزشي

 

 

 

 

 

 

 

 

4

اطلاعات مربوط به تيم برنامه ريزي مدرسه

 

 

 

 

 

 

 

 

5

آرمان رسالت

 

 

 

 

 

 

 

 

6

اهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

7

تحليل نياز

 

 

 

 

 

 

 

 

8

تحليل وضعيت درون و برون مدرسه

 

 

 

 

 

 

 

 

9

تعيين تاکتيک ها (روش )

 

 

 

 

 

 

 

 

10

تنظيم برنامه عملياتي

 

 

 

 

 

 

 

 

11

تايپ و مجلد بودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

مهر وامضا مدير آموزشگاه

 


 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نمونه برنامه سالانه دوره ابتدايي

 

 

   

بسمه تعالي

برنامه سالانه مدرسه                                                                                
نام برنامه: اهداف دوره ابتدايي ( آموزشي - پرورشي)
هدف برنامه: اهداف دوره ابتدايي (آموزشي - پرورشي)

 • ايجاد نظم فكري 
 • آموزش مهارت هاي علمي و عملي در حدود كتابهاي درسي 
 • آموزش مهارت هاي زندگي اجتماعي
 • تسلط بر اصول پايه دروس ابتدايي- پرورش خلاقيت
 • پرورش قوه ي تفكر - ايجادمحيط مناسب براي بيان عقايد و افكار دانش آموزان
 • پرورش قوه ي بيان 
 • پرورش قوه خواندن- ايجاد علاقه به مطالعه و ايجاد عادت مطالعه كردن 
 • پرورش رفتارهاي مطلوب- آموزش خانواده  
 • آموزش قوانين ساده و ايجاد حس احترام به آنها 
 • پرورش حس وطن دوستي و شناخت ميهن خود- پرورش علاقه به مذهب

 

 • توصيف وضع موجود:

 با توجه به هدف هاي توصيف شده بر طي دو سال تا حدود نسبي موفقيت در اهداف دوره ابتدايي صورت ديگر گرفته است. سعي شده است مهارت علمي و عملي در شوراها و جلسات كار گاهي آنان بوجود مي آيد و تا حدودي موفق بوده ايم با توجه به كلاس هاي فوق برنامه و جلسات خانواده سعي شده است كه آموزش و خلاقيت و تكيه بر مفاهيم اصلي علمي و تربيتي آموزش داده شود.
رسيدن به مهارت هاي علمي و عملي در حد تعالي، تا حدودي پيشرفت داشته ايم.
پرورش خلاقيت دانش آموزان از طريق ارائه طريق هاي مناسب از سوي آموزگاران ايجاد محيطي، از جهت فيزيكي و عمراني و تجهيزات، جهت دادن به اهداف آموزشي طرح پرلز.
1- تهيه كتابخانه كلاسي 2- تقويت و تجهيز به كتاب با توجه به محتواي درس هاي هر پايه و تأكيد بر استفادة آن از سوي آموزشگاران. زيباسازي فضاي دبستان با توجه به رنگ آميزي شاد و مطلوب، نماي بيروني دبستان، كلاس ها و راهروها- تعويض تمام پرده هاي مدرسه با رنگ هاي شاد و هماهنگ با رنگ هاي ديوار كلاس ها.
 

 • توصيف وضع مطلوب:

رسيدن به تمام اهداف دوره ابتدايي( آموزشي و پرورشي) حدالامكان
زمان اجراء: از اول تابستان 87 تا آخر تابستان 88                                كتابخانه- كلاس   – نمازخانه- سايت كامپيوتر


 

شيوه هاي اجرايي شامل مراحل و گام هاي اجراء گام اول احياء سايت كامپيوتر با كلاس هاي فوق برنامه براي پايه دوم تا پنجم، استفاده از شيوه هاي نوين و فعال تدريس و پرهيز از روش هاي نسبي و انفعالي و ارائه پژوهش و طرح مسئله علمي و تلاش براي ارائه پاسخي علمي
گام دوم احيا و تقويت كلاس هاي كتابخواني با همكاري آموزگار پايهآموزش روش ايهام گرفتن از طبيعت و نگاه دقيق به زندگي
گام سوم تقويت كتابخانه كلاسي به لغت نامه معين و كتاب هاي روز. تشويق دانش آموزان و آموزگاران به شركت در جشنواره هاي علمي و پژوهشي و پرورشي
گام چهارم تجهيز تمام كلاس ها به تلويزيون و DVD ( كلاس از آموزگار محوري به فعال شدن و مشاركت رو در روي دانش آموز تبديل شود) تقويت سايت كامپيوتر
گام پنجم آموزش خانواده ها براي علمي و عملي برخورد كردن با مسائل تربيتي و همگام شدن با دبستان و با خبر شدن از اهداف دبستان توسط مدير و روان شناسان مجرب- برنامه ريزي مفيد و فعال براي ايام ا... و مناسبت ها
گام ششم ادامه جلسات كارگاهي معلمين بعد از شوراي آموزگاران توسط روان شناسان مجرب( مشترك با جلسات خانواده)ارزشيابي و برنامه ريزي تحصيلي در 2 صورت 1- ارزشيابي مستمر: به منظور تقويت اعتماد بنفس، تحكيم آموخته هاي دانش آموز، آگاهي و ارتقاء قوت – ابتكار – فعاليت هاي گروهي و اتخاذ روش هاي مناسب به منظور بهبود فرآيند آموزش انجام مي پذيرد. 2- ارزشيابي پاياني: به منظور حصول اطمينان از تحقق هدف هاي آموزشي در طول سال تحصيلي در دو نوبت انجام مي پذيرد.

 

اعتبارات و بودجه مورد نياز:

كمك هاي مردمي( هر چه بيشتر با برنامه ريزي بهتر) ريالی


شيوه تامين اعتبارات مورد نياز:

 با انگيزه بين خانواده ها و بيان اهداف دبستان توسط مدير و ايجاد اعتماد بنفس خانواده ها سعي شود از منابع كمك هاي مردمي استفاده گردد.
 

عوامل انساني مورد نياز:

(بر اساس شرح وظايف و تقسيم كار)

 انجمن اولياء و مربيان – اعضاي شوراي مدرسه – معاونين آموزگاران

رديف نام و نام خانوادگي سمت وظيفه مهلت اجراء(تاريخ )
1 اعظم نجاران مدير هماهنگي و رهبري با توجه به هدف از تابستان 87 لغايت آخر سال تحصيلي
2 خانم جديدي معاون نظم و انضباط كاري از تابستان 87 لغايت آخر سال تحصيلي
3 خانم صولتي معاون آموزشي برنامه ريزي اهداف آموزش و پي گيري آن از تابستان 87 لغايت آخر سال تحصيلي
4 خانم موسوي معاون ايجاد نظم و انضباط لازم در طول اجراي اهداف از تابستان 87 لغايت آخر سال تحصيلي
5 خانم چيذري مربي تربيتي ايجاد هماهنگي بين عوامل اجرا و برنامه ريزي پرورشي از تابستان 87 لغايت آخر سال تحصيلي
6 آموزگاران   مجري اهداف آموزشي و پرورشي از تابستان 87 لغايت آخر سال تحصيلي

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

انتظارات کلی از مدیر موفق

 

مدیر مدرسه راهنمایی .... 

 

1- برنامه سالانه مدرسه

1-1- تنظيم و تدوين برنامه متناسب با مقتضيات و شرايط مدرسه

2-1-تصويب برنامه سالانه در شوراي مدرسه و تنظيم صورتجلسه مربوطه

3-1-پيش بيني هاي لازم در جهت نحوه اجراي هرچه بهترآن و تنظيم تقويم اجرايي طرح ها و برنامه هاي مصوب

4-1-هدفگذاري شاخص هاي آموزشي ازجمله درصد قبولي،ميانگين نمرات و... در برنامه سالانه

2- برنامه هفتگي

1-2- توزيع مناسب دروس در طول هفته

2-2-تنظيم برنامه براساس دانش آموزمحوري

3- شوراي معلمان و مدرسه

1-3- تدوين برنامه زمانبندي تشكيل جلسات سالانه شوراها

2-3- مشخص كردن دستور جلسات شوراها به تفكيك هر جلسه در برنامه زمانبندي تدوين شده

3-3- پيش بيني زمان و محل مناسب براي برگزاري جلسات شورا ها

4-3- اداره كرد شورای دبیران توسط دبیران ، به نوبت

5-3- تنظيم صورتجلسا ت توسط دبير جلسه شامل (دستور جلسه،خلاصه و اهم مذاكرات در ارتباط با دستورجلسه،مصوبات و تاريخ اجراي آنها،مسئول  پي گيري مصوبات،ثبت گزارشي از اقدامات مصوبات جلسه قبل)

6-3- تناسب دستور جلسات با مدت زمان جلسه ( براي يك جلسه يك ساعته حداكثر 2دستور)

7-3- تعيين زمان تشكيل ودستورجلسات با نظر همكاران

8-3- بررسي و پيگيري مصوبات بطور مستمر تا حصول نتيجه در جلسات بعدي شورا ها

9-3- اتخاذ تدابير لازم براي شركت تمامي همكاران در جلسات

10-3- توجه به شرح وظايف شوراي مدرسه و شوراي معلمان مندرج در آيين نامه اجرايي مدرسه در تعيين دستور جلسات

11-3- برنامه ريزي و نظارت برتشكيل جلسات معلمان هم رشته به طور مستمر

12-3- تصويب بودجه بندي پيشنهادي شوراي معلمان براي كتب درسي در شوراي مدرسه و ابلاغ به همكاران جهت اجرا

13-3-دعوت از اساتيد،صاحبنظران ،كارشناسان و همكاران موفق شاغل ،بازنشسته واوليامتخصص به جلسات شورابه تناسب موضوع و دستورجلسه

14-3- مشخص كردن ساعت شروع و اختتام ، دستورجلسه وسايرتوصيه ها در دعوتنامه ها

15-3- تشكيل شورای دبیران در قالب بازديدهاي علمي وآموزشي(خارج ازمدرسه)

16-3- تجليل از معلمان موفق وتلاشگردرجلسات و ايجاد فرصت براي طرح رازورمزموفقيت

17-3- ايجادجوصميمي ومناسب براي تبادل نظروتصميم گيري ومشاركت تمامي اعضاي شورا

18-3- فراهم كردن وسايل سمعي وبصري،وايت بردو... درجلسات براي استفاده همكاران

19-3- مديريت وقت وموضوع درجلسات براي استفاده بهينه اززمان

20-3-پذيرايي مناسب ودرشان همكاران

21-3- ارسال خلاصه اي از صورتجلسات به صورت سه ماهه به اداره براساس ماده 26 آيين نامه اجرايي مدارس

4- پوشش تحصيلي و تلاش براي جذب بازماندگان از تحصيل

1-4- شناسايي اسمي كودكان بازمانده از تحصيل

2-4- اقدامات عملي در جذب كودكان بازمانده از تحصيل

3-4- نگهداشت كودكان بازمانده از تحصيل (جلوگيري از ترك تحصيل و پي گيري ترك تحصيل كنندگان)

4-4- تهيه و توزيع لباس،كفش و لوازم التحرير رايگان براي آن ها از محل اعتبارات تخصيصي و سرانه و مشارکت های مردمی

5-4- برگزاری کلاس های تقویتی و جبرانی در طول سال برای بازماندگان از تحصیل جذب شده

5- ارتباط با اوليا

1-5- تدوين برنامه سالانه جلسات انجمن اوليا ومربيان

2-5- تشكيل بموقع جلسه تعيين اعضاي انجمن اوليا

3-5- مشاركت دادن واقعي اوليا در امور مدرسه براساس تخصص های آن ها

4-5- اطلاع رساني بموقع به اوليادرموردنتايج ارزشيابي مستمر دانش آموزان ووضعيت تحصيلي و تربيتي آنها( برابر تبصره 7ماده 5 آيين نامه ارزشيابي تحصيلي تربيتي )

5-5- برنامه ريزي براي دريافت نمره اوليا در ارزشيابي مستمرفرزندشان (برابرتبصره 3 ماده 5 آيين نامه ارزشيابي تحصيلي تربيتي)

6-5-ارائه گزارش كاملي از عملكرد مالي در دو نوبت توسط مدير به تمامي اوليا بصورت مكتوب

7-5-ارزيابي ميزان مشاركت وارتباط تنگاتنگ اوليا در امور مدرسه براي تقدير ازاولياي فعال درمناسبت هاي مختلف

6- طرح درس

1-6-  پيگيري تدوين طرح درس روزانه با استفاده از روش هاي فعال تدريس

2-6- نظارت براستفاده از طرح درس روزانه توسط همكاران

3-6- ارائه ي بازخورد به همكاران توسط مدير و معاونين درموردتدوين محتوا و استفاده از طرح درس

7- دفاتر ثبت فعاليت هاي آموزشي (دفاتر نمره)

1-7- نظارت بر ثبت نمرات و فعاليت هاي انجام شده توسط همكاران

2-7- نظارت بر تنظيم و تكميل كليه صفحات ضميمه توسط همكاران (بودجه بندي،برنامه،گروه بندي،ملاقات با اوليا و ...)

3-7- بررسي مستمر دفاتر توسط مدير و معاونين وارائه ي بازخورددرصفحات ويژه پيش بيني شده درآخر دفاتر

8- كارگاه و آزمايشگاه

1-8- تهيه وسايل آموزشي مورد نيازبا نظر خواهي از همكاران

2-8- تدوين برنامه زمانبندي حضور دانش آموزان كلاس ها در آزمايشگاه و كارگاه

3-8- برنامه ريزي براي استفاده بهينه از وسايل موجود

4-8- اهتمام در تنظيف و نگهداري وسايل موجود

5-8- ثبت گزارش فعاليت هاي انجام يافته دردفاتر مربوطه توسط همكاران بامشاركت دانش آموزان

6-8-برنامه ريزي براي استفاده از وسايل دست ساخت معلمان و دانش آموزان

7-8-برگزاري نمايشگاهي ازوسايل دست ساخت معلمان و دانش آموزان

8-8-نگهداري ازوسايل دست ساخت معلمان و دانش آموزان در محل مناسبي از مدرسه

9- رسانه هاي آموزشي

1-9- در دسترس بودن رسانه ها( تلويزيون- ويدئو-كامپيوتر- اورهد و...)براي استفاده همكاران

2-9- برنامه ريزي سالانه جهت استفاده بهينه همكاران ازرسانه هاي موجود

3-9- تهيه فيلم ، CD   ونرم افزارهاي آموزشي بانظرخواهي ازهمكاران

4-9- آموزش نحوه استفاده از رسانه هاي موجود مدرسه در جلسات معلمان

10- نظارت و ارزيابي

1-10- تدوين برنامه بازديدمدير و معاونين از كلاس درس همكاران در طول سال تحصيلي

2-10- بازديد مستمر مدير و معاونين از كلاس درس همكاران براساس برنامه تدوين شده

3-10- ثبت نتايج بازديد در فرم هاي مخصوص ارسال شده (فرم براي يك جلسه ي درسي طراحي شده است)

4-10- ارائه بازخورد كتبي به همكاران پس از بازديدوتجزيه وتحليل نتايج بازديد

5-10- برنامه ريزي براي نظارت همتا(نظارت معلم به وسيله معلم ديگر)

11- تجزيه و تحليل نتايج امتحانات

1-11- استخراج درصد و ميانگين نمرات به تفكيك دروس بصورت مقايسه اي با سال هاي قبل

2-11- تجزيه و تحليل نتايج براي شناسايي نقاط قوت و ضعف

3-11- بررسي و پيش بيني راهكارهاي عملي جهت جبران ضعف ها و مشكلات احتمالي موجود با مشاركت همكاران ، دانش آموزان و اولياي آنان

4-11- ارائه بازخورد به همكاران براساس تجزيه و تحليل نتايج

5-11- ترسيم نمودار درصد مقايسه اي به تفكيك پايه، درس و نصب آن در محل مناسبي از دفتر

6-11- صدور كارنامه آموزشي براي معلمان

7-11- تنظيم طرح هشدارونصب آن در كليه كلاس ها

8-11- هدف گذاري درمورددرصدقبولي وميانگين نمرات درعقد قراردادباهمكاران براي تلاش هرچه بيشتردرجهت تحقق آنها

12- تامين منابع علمي و آموزشي براي معلمان( ارتقاء صلاحيت هاي حرفه اي معلمان ) 

1-12- تشكيل كتابخانه تخصصي معلمان در اتاق معلمان

2-12- تهيه كتب درسي

3-12- تهيه كتب راهنماي معلم

4-12- تهيه كتاب هاي مرجع ومنبع بخصوص درزمينه هاي روش تدريس نوين ،ارزشيابي ، روانشناسي و...

5-12-  تهيه مجلات رشدوسايرمجلات علمي وآموزشي ، چكيده تحقيق ها،مجلات آموزشي وكمك آموزشي،فيلم هاي آموزشي و....

6-12- تهيه بروشورها و جزوه هاي علمي،آموزشي

7-12- تهيه CD  جشنواره الگوهاي برتر تدريس،فيلم ها ، CD  ها ونرم افزارهاي آموزشي و....

توضيح  اينكه : همه موارد مزبور در اتاق معلمان و در دسترس همكاران باشد

8-12-پیش بینی  آموزش هاي غيررسمي برای همکاران ازطريق دعوت ازاساتيدو متخصصان

9-12-برگزاري مسابقات كتابخواني،گردش علمي و...

10-12-اجراي آموزش همتا (آموزش معلمان به همدیگر )

11-12-گسترش فرهنگ خودمطالعه اي از طريق تشويق وترغيب معلمان به مطالعه وارائه ي خلاصه اي از آن ها در جلسات

13- اقدامات كيفيت بخشي

1-13-برنامه ريزي براي اجراي آزمون كوتاه توسط همكاران

2-13- برنامه ريزي براي اجراي طرح تلاش آفرين توسط همكاران

3-13- نظارت برحسن اجراي طرح ها توسط مدير و معاونين و ارائه بازخورد به همكاران

14- جشنواره ها ، همايش ها و فراخوان هاي منطقه اي ، استاني و كشوري و......

1-14- اطلاع رساني و ترغيب همكاران ودانش آموزان به شركت درجشنواره ها وفراخوان ها

2-14- برنامه ريزي براي افزايش تعداد همكاران ودانش آموزان شركت كننده

3-14- هدف گذاري وبرنامه ريزي جهت كسب رتبه درمنطقه/ناحيه ، استان و كشور

15- برگزاري مسابقات علمي ، عملي، همايش ها و فراخوان هاي مدرسه اي

1-15- پيش بيني مسابقات علمي،عملي،همايش ها وفراخوان هاي مدرسه اي براي معلمان و دانش آموزان در برنامه سالانه مدرسه

2-15- تدوين برنامه زمانبندي براي مسابقات علمي وعملي ، همايش ها وفراخوان هاي دانش آموزي وهمكاران

3-15- تشويق و ترغيب همكاران و دانش آموزان براي شركت در مسابقات علمي و عملي،همايش ها وفراخوان ها

4-15- تجزيه و تحليل بموقع نتايج آزمون ها ،مسابقات علمي وعملي و... توسط مدير ، معاونين وهمكاران و همچنين ارائه بازخورد

5-15- تهيه و نگهداري مستندات مربوط ( عكس،فيلم،پوستر،نمونه سئوالات و....)

6-15- تقدير از منتخبين به نحو مقتضي

16- تقويت بنيه علمي دانش آموزان

1-16-برگزاري ارزشيابي آغازين(ورودي)در اول سال تحصيلي از آموخته هاي سال قبل دانش آموزان براي شناسايي نقاط ضعف و قوت موجود

2-16- برنامه ريزي براي شناسايي دانش آموزان نيازمند تقويت بنيه علمي و داراي ضعف درسي

2-16- برنامه ريزي جهت جبران عقب ماندگي هاي درسي در طول سال تحصيلي

3-16- استفاده از دبيران مجرب در تدريس كلاس هاي جبراني و تقويتي

4-16- تشكيل كلاس جبراني وتقويتي براساس نتايج امتحانات وتجزيه وتحليل آن ها

5-16- اطلاع رساني بموقع مشكلات و ضعف هاي دانش آموزان به اوليا

6-16- برگزاري جلسات مشاوره اي و توجيهي براي اولياودانش آموزان

17- مشاركت ، تقسيم كار و تفويض اختيار براي بهره وري از نيروي انساني

1-17- تفويض اختيار به معاونين براساس شرح وظايف براي اداره هرچه بهترامور مدرسه

2-17- مشاركت دادن واقعي همكاران در اداره امور مدرسه

3-17- مشاركت دادن واقعي دانش آموزان دراداره امور مدرسه

4-17- شناسايي دقيق نيروهابه منظور استفاده بهينه از توانمندي هاي آنها     

5-17- برجسته كردن موفقيت هاي كاركنان درجمع همكاران

6-17- بازخواني شرح وظايف تمامي همكاران وابلاغ كتبي شرح وظايف به همراه ابلاغ داخلي و نصب شرح وظايف دراتاق هاي مربوط

7-17- ايجادرقابت سالم در بين همكاران وتشويق همكاران موفق وساعي درجمع همكاران واولياي دانش آموزان

8-17- برگزاري كارگاه و جلسات آموزشي براي همكاران بانظرخواهي از آنان

9-17- اعزام همكاران به همايش ها،كنگره ها،كارگاه هاو جلسات آموزشي و...

10-17- الگوبودن شخص مدير ازنظرگفتار،كرداروسايرامور

11-17- رعايت عدالت در مدرسه درمورددانش آموزان،اولياء،همكاران و...

12-17- دادن مسئوليت به همكاران واوليا دانش آموزان در مناسبت هاوبرنامه هاي مختلف

13-17- فعال سازي نظام پيشنهادها درمدرسه

14-17- ارزشيابي دقيق براي تشخيص همكاران فعال و برجسته

15-17- توجه به مسائل و مشكلات همكاران و توسعه امكانات رفاهي درحدامكان

18- توسعه و ترويج فرهنگ استفاده از ICT

1-18- تشويق و ترغيب همكاران جهت بازآموزي مهارت هاي هفت گانه كامپيوتري((word-windows-excel-……   و درنظر گرفتن امتياز براي همكاران فعال در ارزشيابي سالانه و ...

2-18- تاكيد و نظارت برتايپ تمامي اوراق امتحاني توسط همكاران وايجاد امكان استفاده از كامپيوترهاي موجود در مدرسه براي تايپ اوراق

3-18- تهيه بانك سئوال به صورت  CD از سئوالات ا امتحاني تايپ شده توسط همكاران

4-18- ارسال كليه گزارش ها و نامه هاي آموزشگاه بصورت تايپ شده و حذف مكاتبات و نوشته هاي دستي

5-18- ايجاد ايميل و استفاده ازآن حتي الامكان

6-18- فعال سازي وبلاگ و وب سايت موجود مدرسه

7-18-تهيه گزارشي براي معرفي مدرسه به بازديدكنندگان به صورت  powerpoint

8-18- برنامه ريزي براي استفاده بهينه ازكامپيوترهاي موجود درمدرسه توسط همكاران

9-18- جمع آوري آدرس وبلاگ هاي دانش آموزان و همكاران براي معرفي به بقيه

10-18- بهره گيري از توانمندي هاي همكاران ،اولياودانش آموزان در اين رابطه  

11-18- برنامه ريزي براي ارتباط با اوليا ،دانش آموزان و همكاران از طريق ايميل

12-18- تشكيل انجمن هاي دانش آموزي

19- فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه -  طرح کرامت

1-19- در دسترس بودن كتاب راهنما

2-19- تسلط مديرومعاونين برموضوع و طرح آن درجلسه شوراي معلمان جهت آشنايي بيشترهمكاران

3-19- تشويق و ترغيب همكاران و دانش آموزان جهت اجراي اين نوع فعاليت ها

4-19- تهيه و نگهداري نمونه هايي از فعاليت هاي اجرا شده

5-19- تقديرازنفرات برترطرح

20- كتابخانه مدرسه

1-20- تهيه كتب مورد نيازوعلاقه دانش آموزان براي تجهيزهرچه بيشتركتابخانه

2-20- تنظيم برنامه براي استفاده هرچه بيشتر دانش آموزان ازكتابخانه

3-20-برنامه ريزي براي مشاركت هرچه بيشترتشكل هاي دانش آموزاي در اداره كتابخانه

4-20- بررسي وتجزيه وتحليل ميزان استفاده ازكتب توسط دانش آموزان درموضوعات مختلف علمي،آموزشي،مذهبي، مرجع و..

5-20- پاكسازي وبهسازي فضاي كتابخانه وجايگزيني كتب جديد

6-20- انتخاب نفرات برتروتقديرازآنان درمناسبت هاي مختلف

7-20- ايجادكتابخانه كلاسي درصورت امكان

8-20- برگزاري مسابقات كتابخواني وخلاصه نويسي درمناسبت هاي مختلف

9-20- تهيه مجلات ونشريات مورد علاقه دانش آموزان به صورت آبونمان

10-20- استفاده بهينه اززنگ هاي انشاء وبرقراري پيوند بين زنگ انشاء وكتابخانه

21- قوانين ،آيين نامه هاو ...

1-21- مطالعه قوانين وآيين نامه هاوشيوه نامه هاي اجرايي،آموزشي،ارزشيابي وپيشرفت تحصيلي و ... توسط مدير و معاونين

2-21- برنامه ريزي براي آشنايي همكاران ذينفع با قوانين ،آئين نامه ها، بخصوص درجلسات تخصصي

3-21- اطلاع رساني درموردقوانين،آيين نامه ها وشيوه نامه هاو دسترسي افراد ذينفع به شيوه نامه ها

22-نظارت بر پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان ، دفترآمارودفتر انضباطي

1-22- تكميل بودن پرونده ها

2-22- تطبيق كپي شناسنامه با اصل آن و درج نام ونام خانوادگي و امضاء تطبيق كننده براي پرونده هاي دانش آموزي

3-22- دقيق بودن دفترآماروتكميل تمامي فيلدهاي مربوط درپايگاه اطلاعاتي دانش آموزان

4-22- اقدام بموقع جهت پلمپ وانسداددفترآمار

5-22- برنامه ريزي و نظارت بر درج وضعيت انضباطي دانش آموزان در دفتر مربوطه( نقاط قوت و ضعف باهم نوشته شود نه فقط نقاط ضعف )

23- بهداشت ونظم عمومي مدرسه

1-23- نظم وآراستگي محيط كار(اتاق مدير، معلمان، معاونين و...)

2-23- پاكيزگي محوطه،سالن ها،سرويس ها،كلاس ها،آزمايشگاه،كارگاه ،كتابخانه و ...

3-23- استفاده از صابون مايع در روشويي ها

4-23- رنگ آميزي ،پاك سازي وبهسازي تجهيزات مدرسه

5-23- پيش بيني تابلو اعلانات براي نصب پيام هاو...

6-23- نظم وترتيب نوشته هاي نصب شده

7-23- زيباسازي و بهسازي درب ورودي مدرسه،تابلو و...

24- فعاليت هاي ابتكاري

1-24- درنحوه اداره امورات مدرسه

2-24- دركيفيت بخشي

3-24- درحل مشكلات آموزشي وتربيتي دانش آموزان

4-24- درتشويق دانش آموزان موفق

5-24- درترغيب اولياجهت مشاركت هرچه بيشتردرامورات مدرسه

6-24- درترغيب همكاران جهت مشاركت هرچه بيشتردرامورات مدرسه

25- راهنمايي ومشاوره دانش آموزان

1-25-آموزش مهارتهاي مطالعه،برنامه ريزي،نحوه برخوردوبرقراري ارتباط بادوستان،معلمان،مسئولين،والدين و....

2-25-تبيين قوانين موجود مدرسه وآيين نامه انضباطي براي دانش آموزان و اولياي آن ها

3-25-شناسايي دانش آموزان مشكل دار(رفتاري و تربيتي)باهمكاري ومشاركت همكاران ويافتن راه كارهاي عملي براي رفع آن ها

4-25-تشكيل جلسات مشاوره اي بادانش آموزان مردودي،ترك تحصيل كنندگان و اولياي آن ها

5-25-برگزاري جلسات تخصصي براي همكاران در خصوص مشاوره(نحوه هدايت وراهنمايي دانش آموزان درموضوعات مختلف ،نحوه برخوردبا  دانش آموزان مشكل دارو...)

6-25-برنامه ريزي براي بازديددانش آموزان از مراكز آموزشي،فرهنگي،علمي،صنعتي و تجاري براي آشنايي آنها با مشاغل مختلف

7-25-تشكيل جلسات پاسخ به سئوالات بادعوت ازصاحبان مشاغل و روانشناسان و ...

26-معلمان و فرايندياددهي،يادگيري

1-26-حضور دركلاس قبل از دانش آموزان و خروج بعدازآنان

2-26-داشتن طرح درس قبل از ورودبه كلاس

3-26-استفاده از روش هاي فعال در تدريس

4-26-شناسايي و استفاده از وسايل آموزشي مناسب

5-26-ايجادانگيزه وآماده سازي براي تدريس درس جديد

6-26-فعال سازي ومشاركت دانش آموزان درفرآيندياددهي ويادگيري

7-26-تقويت و توسعه فعالیت های گروهی

8-26-اتمام درس قبل ازاحساس خستگي توسط دانش آموزان

9-26-بررسي تكاليف دانش آموزان وارائه ي بازخوردلازم

10-26-تشويق وتنبيه بموقع ورعايت عدالت درآن

11-26-ارزشيابي آغازين،تكويني وپاياني

12-26-ايجادرابطه عاطفي بادانش آموزان

13-26-ايجادوتقويت باورهاي مثبت دردانش آموزان

14-26-پرهيزازتكيه كلام و يكنواختي تن صدا

15-26-طرح سئوالات واگرا براي تفكرهرچه بيشتر دانش آموزان

16-26-جمع بندي درس جديدبامشاركت خوددانش آموزان

17-26-ارتباط دادن موضوع درس جديد بازندگي روزمره

18-26-طرح نكات اخلاقي،اجتماعي وتربيتي

19-26-معرفي منابع مطالعاتي بيشتر براي دانش آموزان

20-26-توجه به تفاوت هاي فردي در تعيين تكاليف واستفاده از انواع تكاليف( آماده سازي،تمريني،بسطي وخلاقيتي)

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   آموزشی

اینجانب احمد زراعتکار مدیر یکی از آموزشکاههای راهنمایی آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی می باشم این وبلاگ آموزشی را برای استفاده ی تمامی دانش آموزان گرامی و دبیران ارجمند طراحی کرده ام .امیدوارم با نظرات سازنده همیار ما باشید.ضمنا جهت دسترسی آسان به موضوعات مورد نظر از سایتهای مختلف آموزشی نیز با ذکر منبع (رعایت حقوق نویسنده ) استفاده شده است. باتشکر

آرشیو مطالب دی ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۰
آذر ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آبان ۱۳۸۸
شهریور ۱۳۸۸
تیر ۱۳۸۸
اردیبهشت ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آبان ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهریور ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
تیر ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اردیبهشت ۱۳۸۷
فروردین ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
شهریور ۱۳۸۶
مرداد ۱۳۸۶
تیر ۱۳۸۶
خرداد ۱۳۸۶
آرشيو
آرشیو موضوعی نمونه سوالات امتحانی ابتدایی-راهنمایی-دبیرستان
لینگستان آموزشی
آیین نامه های اجرایی ،آموزشی و امتحانات مدارس
دانستنی های خراسان شمالی
طرح درس روزانه و سالانه
تقویم اجرایی شورای دبیران
تقویم اجرایی سالانه آموزشگاه
برنامه اجرایی سالانه آموزشگاه
گالری عکس
عمومی
طنز ، شعر ، معما و سرگرمی
روانشناسی
مدیریت آموزشگاهی
آموزشی
مقاله ها
خاطرات و رخدادها
لینک دوستان وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم، تحقبقات و فناوري
دفتر برنامه ریزی و تالیف كتب درسی
سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي-فیش حقوقی
سایت مدیران ابتدایی بجنورد
پورتال مدارس خراسان شمالی
رزرو اینترنتی اسکان فرهنگیان
آدرس پايگاه هاي اينترنتي عمومي
آدرس پايگاه هاي اينترنتي خبري
آدرس پايگاه هاي اينترنتي آموزشي
آدرس پايگاه هاي اينترنتي ويژه كودك
آدرس هاي اينترنتي موزه ها و نمايشگاه ها
آدرس پايگاه هاي اينترنتي دانشگاههاي داخلي
آدرس پايگاه هاي اينترنتي ورزشي
متن قرآن همراه با ترجمه استاد حسين انصاريان
فهرست سايتهاي مرتبط /مفيد باآموزش و پرورش
سایت های مرتبط با آموزش از راه دور
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
لغت نامه دهخدا
فرهنگ لغت،انگلیسی ،فرانسه
تفسیر نمونه
تفسير الميزان
چه کسانی به شمالینک داده اند؟
پر بيننده ترين سايتها
سازمان دانش آموزی ایران
سازمان سنجش و آموزش كشور
دانشگاه پيام نور
جاذبه های گردشگری ایران
ليست دانشگاههاي جهان
ليست كالجها و دانشگاههاي آنلاين
جامعه شناسی ایران
خبرگزاري هاي ايران
روزنامه هاي ايران
ساعتهاي جهان
موتورهاي جستجوگر
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
مرکز آمار ایران
سایت اهداء عضو
گل آقا (کيومرث صابري)
آپلود عکس
ليست وبلاگ هاي بروزشده
نظامهای آموزشی 40کشور جهان
یونیسف
شبستان
شبکه آموزشی رشد
پرداخت اینترنتی قبوض
مخابرات 118
شرکت مخابرات خراسان شمالی- پرداخت قبوض
طراحی وب سایت
مدیریت وبلاگ شخصی
لینک روزانه وب سایت پ شهدای فرهنگی
مقاله | تحقیق | حقوقی
بجنورد1400
كميسيون فناوري اطلاعات وارتباطات بجنورد
تفکر زیبا
کمک درسی
از فرش تا عرش
آموزشگاه بدر
دبستان پسرانه شهدای فرهنگی بجنورد
غیر انتفاعی اسوه بجنورد
دبستان ابتدایی وحدت بجنورد
دبستان شهید حسن ملایی حمیدآباد
دایرکتوری سایتهای آموزشی
تکنولوژی آموزشی
گروههاي آموزشي ن2 تبريز
دنیای حرفه و فن
بزرگترین وبلاگ آموزشی
تحولات حسابداری در ایران
دوست کجا؟ راه کدام؟
گروههای آموزشی ن 2 کرج
گروه درسی حرفه و فن میناب
گروه علوم اجتماعی اصفهان
سازمان دانش آموزی ن 1 کرج
زبان انگليسي سرايان
سرگروه تربیت بدنی رباط کریم
آموزش ابتدايي زير بناي آموزش و پرورش
بزرگترین مرکز اختصاصی کامپیوتر
مدیریتی اقتصادی رسانه ای
آموزش گام به گام عربی
بانک مقالات علمی
ترانه های کودکان
مختصري درباره خراسان شمالي
مدیر مدرسه
مدیریت نوین مدارس
مدیریت مدارس
تستهای کنکورعربی عمومی
آرزو شیرین زبان
نوشته های یک معلم
گروه آموزشی حرفه وفن کنگان
گروه آموزشی انگلیسی کنگان
آرشیو پیوندهای روزانه نویسندگان وبلاگ خروجی وبلاگ feed

Powered by WebGozar